Rosyjskie plany wzrostu produkcji zwierzęcej

W Rosji planuje się, że produkcja mięsa w 2012 r. będzie o 42,9% większa niż w 2006 r. W tym samym czasie produkcja mleka powinna wzrosnąć o 17,8%.

Logo CBR:


Ma to być wynikiem przyjętego przez rząd programu rozwoju rolnictwa i regulacji rynku rolnego i żywności. Produkcja mięsa w 2012 r. ma osiągnąć 11,4 mln ton, a mleka – 37 mln ton. Produkcja zwierzęca do 2012 r. ma wzrosnąć ogółem o 32,9%. Od 2009 r. planowany jest wzrost o 5% rocznie.

(Agra Europe 2007, nr 2272, s. M/6)
W.M.

N