Rosyjski rynek zbóż słabnie

Stan upraw zbóż ozimych w rejonach położonych na południu Rosji oceniany jest jako gorszy w porównaniu do średniej wieloletniej, jak informują rosyjskie służby hydrologiczne Roshydromet. Wyjątkowo niskie w bieżącym sezonie są również zapasy zbóż w Rosji.

Jak ocenia Roshydromet, odsetek zasiewów ozimin w słabej kondycji na południu Rosji szacowany jest obecnie na 10,5%, co w porównaniu ze średnią wieloletnią daje wyższy wynik o 1,5 punktu procentowego. 

Niskie zapasy zbóż, oceniane na 4,8–10 mln ton, to skutek dotkliwej suszy, która w ubiegłym roku zniszczyła uprawy w wielu regionach Rosji. Wpłynęło to na niższe zbiory, gdyż wyniosły one tylko  71 mln ton wobec 94 mln ton w poprzednim sezonie.

Pomimo niskich zbiorów Rosja nie zdecydowała się na wprowadzenie restrykcji w eksporcie, a wyjątkowo wysoki poziom cen światowych był silną zachętą dla eksporterów do wzmożonej sprzedaży. Skutkowało to rekordową zwyżką cen na rynku wewnętrznym, pomimo uruchomienia odsprzedaży ziarna z zapasów interwencyjnych. Od początku sezonu 2012/13 rząd Rosji skierował na krajowy rynek 1,75 mln ton zbóż – prawie wyłącznie pszenicy, jednak nie ustabilizowało to rynku.

Dalsze plany sprzedaży około 3 mln ton z zapasów interwencyjnych spowodują, że ich poziom na koniec sezonu obniży się do zaledwie około 300 tys. ton.

 
Oprac. EG (źródło: FAMMU/FAPA)