Rosomak z potencjałem i kolejnym złotym medalem MTP

Odmiana kukurydzy Rosomak HR Smolice zgarnęła drugi już Złoty Medal MTP – Wybór Konsumentów.

Podczas targów Polagra Premiery 2016 zostały przyznane złote medale dla najlepszych produktów. Laureatów wybierało niezależne jury. Wyróżnienie to jest jedną z najbardziej prestiżowych i cenionych nagród na polskim rynku. Odmiana zgłoszona do konkursu musi spełnić regulaminowe kryteria i uzyskać pozytywne rekomendacje Sądu Konkursowego, który ocenia zgłoszone odmiany pod kątem ich nowoczesności, innowacyjności oraz efektów ekonomicznych.

Drugi Złoty Medal, który HR Smolice otrzymała za odmianę Rosomak, to „Wybór Konsumentów”. Rolnicy jeszcze przez miesiąc po zakończeniu targów mogli głosować w internecie na swoich faworytów.

Rosomak to jedna z naszych najlepszych odmian. Uznaliśmy, że jest w stanie spełnić wszystkie warunki udziału w konkursie i ma na chwilę obecną największe szanse na zdobycie medalu. Rosomak jest pierwszą odmianą wyhodowaną z udziałem linii DH (podwojonych haploidów). Homozygotyczność takiej linii wykorzystana w procesie hodowli pozwala na znaczące skrócenie czasu potrzebnego na uzyskanie odmiany w porównaniu z tradycyjnym chowem wsobnym. Myślę, że metoda hodowli spełniła jeden z warunków konkursu, jakim jest nowoczesność zastosowanych rozwiązań. Ważnym wyznacznikiem ocenianych produktów jest także ekonomiczność produktu. W przypadku Rosomaka to jest krajowa produkcja nasienna pozwalająca na obniżenie ceny z korzyścią dla rolnika – mówi Władysław Poślednik, prezes zarządu HR Smolice.

Zwycięska odmiana jest obecna na rynku już od 2013 roku. – Jej głównym atutem jest oczywiście wysokie i stabilne plonowanie. W obu latach badań rejestrowych uzyskała wyniki powyżej wzorca, odpowiednio 102,1%, 101,6%. W PDO natomiast 103,5%, nieznacznie ustępując odmianie z pierwszego miejsca w tej grupie wczesności. Myślę, że na plus zadziałały także podstawowe zalety odmiany takie jak silny wzrost początkowy, sztywność łodyg oraz odporność na fuzariozy kolb i głownię guzowatą. Odmiana także dobrze znosi okresowe niedobory wody, co potwierdziła podczas suszy w 2015 roku – mówi twórca odmiany, prof. dr hab. Józef Adamczyk, kierownik Działu Hodowli Kukurydzy. – Bardzo żałujemy, że nadal ogranicza nas ilość nasion bazowych. Potencjał Rosomaka na krajowym i zagranicznym rynku jest dużo większy, ale taki jest już urok nasiennictwa. Nie da się tego bardziej przyspieszyć – dodaje hodowca.

Rosomak to odmiana typu pojedynczego (single cross), dzięki czemu w polu uzyskuje się bardzo wyrównany blok roślin z długimi cylindrycznymi kolbami osadzonymi na jednakowej wysokości. Poza tym, kukurydzę tę można bez trudu rozpoznać po niezwykle szerokich liściach, co istotnie zwiększa powierzchnię asymilacyjną roślin.

Źródło: HR Smolice