Rośnie unijny eksport produktów rolno–spożywczych

Według ostatniego raportu handlowego Komisji Europejskiej w listopadzie 2019 roku wartość eksportu unijnych produktów rolno–spożywczych wzrosła o 7,3% od listopada 2018 r., osiągając 13,43 mld EUR. Natomiast wartość importu spadła jednak do 9,78 mld EUR (spadek o 5,7% w porównaniu z ubiegłym rokiem). W wyniku tych zmian miesięczna nadwyżka handlu rolno-spożywczego wzrosła o 3,65 miliarda euro.

Według Komisji Europejskiej największy wzrost wartości eksportu nastąpił w stosunku do Chin (wzrost o 761 milionów euro), Turcji (wzrost o 129 milionów euro) i Egiptu (wzrost o 73 miliony euro).

– Wzrosły wartości eksportowe szeregu produktów, takich jak wieprzowina (wzrost o 375 mln EUR), pszenica (wzrost o 171 mln EUR) i podroby (wzrost o 64 mln EUR) – informuje Biuro Prasowe Komisji Europejskiej.

Źródło: KE

Opracował: Krzesimir Drozd