Rośnie rynek przyczep rolniczych

Rośnie rynek przyczep rolniczych

W grudniu zarejestrowano 346 przyczep rolniczych – to o 7% więcej niż listopadzie. Wynik ten przełożył się także na 3% wzrost w stosunku do analogicznego okresu 2017 roku. W całym 2018 roku zarejestrowano 4973 pojazdy. Oznacza to 8% wzrost w porównaniu z poprzednim rokiem, gdy wydano tablice do 4591 przyczep – informuje agencja Martin & Jacob, monitorująca rynek rolniczy.

Rok 2018 był dobrym czasem dla rynku przyczep rolniczych. Szczególnie mocno wzrósł popyt na pojazdy o ładowności 5–6 ton. Zarejestrowano ich o blisko 280% więcej niż rok wcześniej. Niekwestionowanym liderem pozostaje marka Pronar. Z jej oferty pochodziło 47% pojazdów zarejestrowanych w 2018 roku – mówi Tomasz Rybak z firmy Martin & Jacob.

Pronar odnotował w grudniu 144 rejestracje. To o 4% mniej niż w listopadzie. Taki wynik oznacza również 5% spadek w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Drugim najpopularniejszym producentem w grudniu był Metal-Fach. Odnotował on 51 rejestracji, czyli o 38% więcej niż we wcześniejszym miesiącu. Przełożyło się to także na 31% wzrost w stosunku do grudnia 2017 roku. Podium zamknął Metaltech, z liczbą 27 pojazdów. Producent poprawił sprzedaż o 80% w porównaniu z listopadem. Taki wynik przełożył się jednak na 18% spadek w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku.

Podobnie jak w poprzednim miesiącu, w grudniu najchętniej wybierano przyczepy z przedziału 10–13 t. Rejestracji doczekało się 99 takich pojazdów, a więc o 24% więcej niż w listopadzie. Popyt na takie konstrukcje spadł jednak o 15% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Drugie pod względem popularności były przyczepy o tonażu 13–17 t. Wydano tablice do 47 takich pojazdów. To o 4% więcej niż przed miesiącem. W tym przedziale odnotowano również 9% wzrost w porównaniu z grudniem 2017 roku. Czołówkę zamknęła ładowność 4–5 t, reprezentowana przez 34 przyczepy. Popularność pojazdów o tym tonażu wzrosła o 62% w ujęciu miesięcznym. Była również o 54% wyższa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Najwięcej tablic tradycyjnie wydano w Wielkopolsce. Na terenie tego województwa odnotowano 53 rejestracje – to o 8% więcej niż w listopadzie. Popyt wzrósł tam również o 39% w stosunku do grudnia 2017 roku. Drugie pod względem potrzeb było województwo mazowieckie. Zarejestrowano tam 49 pojazdów, a więc o 17% więcej niż przed miesiącem. Taki wynik oznacza także 29% wzrost w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Trzecia lokata przypadła województwu podlaskiemu. W grudniu wydano tam tablice do 31 przyczep. To o 28% mniej niż w listopadzie, ale o 72% więcej niż w grudniu 2017 roku.

*Każdorazowo gdy w materiale jest mowa o sprzedaży przyczep rolniczych, należy ją rozumieć jako sprzedaż mierzoną liczbą rejestracji.

Źródło: Martin & Jacob