Rośnie krajowy eksport zbóż

Głębokie, nie notowane od kilku lat osłabienie złotego w stosunku do euro i dolara spowodowało wzrost zainteresowania eksporterów krajowym ziarnem. Wzrost wywozu ziarna widać zarówno w portach jak i w regionach graniczących z Niemcami, gdzie we wschodnich landach polska pszenica paszowa jest konkurencyjna w stosunku do ziarna niemieckiego.

Poprzez porty eksportowane są kilkutysięczne partie ziarna, głównie pszenicy konsumpcyjnej, ale także kukurydzy i żyta. Jak dotychczas, zboże na eksport sprzedają głównie dystrybutorzy czy lokalne firmy, podczas gdy rolnicy wciąż wstrzymują się ze sprzedażą licząc na wyższe ceny w kolejnych tygodniach.Wyższy popyt na ziarno pszenicy konsumpcyjnej z przeznaczeniem na eksport wpłynął na nieznaczny wzrost cen pszenicy na rynku do poziomu 490-550 PLN/t (loco magazyn sprzedającego). Ponadto, spadek konkurencyjności importowanej kukurydzy wpłynął na wzrost cen krajowej kukurydzy paszowej. Niemniej jednak, zakupy ziarna ze strony firm przetwórczych są ciągle niewielkie. Choć wzrost kursu euro ograniczył import, popyt na krajowe zboże jest umiarkowany. Młyny i wytwórnie pasz paszowe wciąż mają zapasy i jeżeli zajdzie taka potrzeba uzupełniają je u lokalnych dostawców. Według notowań giełdowych, w piątek 23/01 ceny pszenicy konsumpcyjnej w ofertach sprzedaży na giełdach towarowych (w zależności od lokalizacji) kształtowały się w przedziale 500-550 PLN/t (490-510 PLN/t przed tygodniem, a ceny pszenicy paszowej – 430-460 PLN/t (430-460 PLN/t). Z kolei, ceny żyta konsumpcyjnego zawierały się w przedziale 370-390 PLN/t (380-390 PLN/t), jęczmienia paszowego – 420-430 PLN/t (420-430 PLN/t), a kukurydzy – 450-460 PLN/t (410-430 PLN/t) (wszystkie ceny loco magazyn sprzedającego).

Tadeusz Szymańczak/MIR
foto: Wrp.pl