Rosnący areał uprawy rzepaku

Szacuje się, że powierzchnia uprawy rzepaku na Węgrzech w bieżącym roku osiągnie 240 tys. ha. Jest to ilość dwa razy większa niż przed kilku laty.


Wpłynął na to wzrost popytu na biopaliwa, które produkuje się głównie z rzepaku. Na Węgrzech będzie można wkrótce produkować 400 tys. ton biopliw. Surowcem do tego będzie 1,3 mln ton rzepaku, który uprawiany będzie na 400 tys. hektarów. Obecnie większość rzepaku jest eksportowana, ale to się wkrótce zmieni, ponieważ buduje się wiele zakładów produkujących biopaliwa.

(Agra Europe 2007, nr 2260, s. M/5)
W.M.

N