Rosnąca sprzedaż niemieckich maszyn rolniczych

W 2006 r. sprzedaż ciągników i innych maszyn rolniczych produkowanych w Niemczech osiągnęła 5,19 mld euro, czyli była o blisko 10% większa niż rok wcześniej.


Wartość maszyn zakupionych przez rolników niemieckich wyniosła 1,56 mld euro, a eksportowanych – 3,62 mld euro. Głównymi odbiorcami tych maszyn byli rolnicy w krajach Europy Zachodniej. Coraz więcej niemieckich maszyn eksportuje się do Rosji. Sprzedaż na rynku krajowym wzrosła o 13,8%. Wartość wyprodukowanych ciągników stanowiła blisko połowę wartości sprzedanych maszyn ogółem. Sprzedaż ciągników wzrosła o 7,2%, a pozostałych maszyn o 12,6%.

(Agra Europe 2007, nr 2249, s. N/6)
W.M.

N