Rosnąca podaż i popyt na nawozy sztuczne

International Fertiliser Industry Association (IFA) przewiduje, że w 2016 r. nadwyżka w produkcji nawozów azotowych osiągnie 16,6 mln ton. W wypadku nawozów potasowych nadwyżka ta wyniesie 16,2 mln ton, fosforowych – 3,6 mln ton, a siarkowych – 3,7 ml ton.

Ze względu na rosnący popyt na nawozy w tej gałęzi przemysłu dokonuje się wiele inwestycji, które przyniosą wkrótce zwiększenie mocy produkcyjnych. Ocenia się, że produkcja przerośnie popyt, co spowoduje obniżenie cen nawozów, szczególnie azotowych. W 2011/12 r. światowy popyt na nawozy (azotowe, fosforowe i potasowe) będzie o 2,8% większy niż rok wcześniej, a w 2012/13 r. – o 2,5% i osiągnie 181 mln ton. W największym stopniu wzrośnie zapotrzebowanie na nawozy w Azji Południowej. Zużycie nawozów potasowych będzie rosło o 3,7% rocznie, fosforowych – o 2,3%, a azotowych – o 1,5%.
(Agra Europe 2012, nr 2519, s. 15)
W.M.