Rosną kredyty i depozyty – raport BGŻ

W 2006 roku Bank BGŻ, wg nieaudytowanych danych, osiągnął zysk netto w wysokości 103,9 mln zł, w porównaniu z 82,6 mln zł rok wcześniej. Oznacza to wzrost o blisko 26 proc. Zysk brutto banku wyniósł 106,1 mln zł, czyli o 33 proc. więcej niż przed rokiem. N

– Miniony rok był bardzo ważny dla naszego banku. Sukcesywnie wprowadzane zmiany zaczęły być widoczne na zewnątrz. Zmieniliśmy nie tylko nasze logo, ale także wprowadziliśmy nowoczesną organizację placówek. Dzięki temu bank w wielu dziedzinach rozwijał się znacznie szybciej niż rynek – powiedział prezes Banku BGŻ Jacek Bartkiewicz.
Zdecydowanie poprawił się wynik banku z tytułu odsetek – w końcu 2006 roku wyniósł blisko 458,5 mln zł. – Rok do roku zmiana wynosi jedynie 1 proc. Trzeba jednak pamiętać, że do połowy 2005 roku w portfelu banku znajdowały się wysokooprocentowane obligacje restrukturyzacyjne, które zostały wykupione przez Ministra Finansów. Jeśli porównywalibyśmy wynik z tytułu odsetek bez uwzględniania obligacji to okazałoby się, że przyrost wyniósł aż 15 proc.- powiedział Jacek Bartkiewicz.
W 2006 roku na wzrost zysku netto banku przede wszystkim miały wpływ pozostałe przychody operacyjne, w których ujęto m.in. przychody ze sprzedaży portfela wierzytelności wysokiego ryzyka do funduszu sekurytyzacyjnego, oraz dodatni wynik na rezerwach celowych. Jednocześnie poprawiła się jakość portfela kredytowego. Udział kredytów zagrożonych dla klientów był na poziomie 8,1 proc., wobec 14 proc. na koniec 2005 roku.
Na koniec grudnia 2006 roku bank posiadał fundusze własne na poziomie 1 319 mln zł. Współczynnik wypłacalności utrzymywany jest na bezpiecznym poziomie, tj. 14,7 proc. w porównaniu do wymaganego minimum 8 proc.
Bank BGŻ poprawia swoje wyniki zarówno w bankowości detalicznej jak i korporacyjnej.
Niewątpliwie jednym z największych sukcesów ubiegłego roku jest uzyskanie bardzo dobrej pozycji na rynku kredytów mieszkaniowych. W 2006 r. Bank BGŻ udzielił kredytów mieszkaniowych o wartości 1 mld 336 mln zł, wobec 373 mln zł rok wcześniej. Oznacza to wzrost o blisko 260 proc. Zadłużenie klientów z tytułu kredytów mieszkaniowych w minionym roku wzrosło do 1 mld 631 mln zł z 641 mln zł pod koniec roku 2005 (wzrost o 154 proc., tj. niemal trzykrotnie szybszy niż w sektorze bankowym).
Wzrosła także o ponad 20 proc., do 6,8 mld zł wartość portfela kredytów dla firm (zarówno tych dużych, jak i MSP oraz mikro). Bank BGŻ utworzył w tym czasie pięć regionalnych centrów korporacyjnych w Warszawie, Gdańsku, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu. Do oferty banku zostały wprowadzone nowe produkty, takie jak: kredyt dla rolników Agro Ekspres (pod zastaw ziemi), kredyt Ekspres Linia (do 100 tys. zł), pożyczka zabezpieczona hipoteka dla MSP (do miliona złotych) oraz Pakiety usług dla posiadaczy rachunków.
Bank uzyskał również szybki wzrost depozytów podmiotów gospodarczych – wzrost o 40 proc. do 4,7 mld zł oraz sektora budżetowego – wzrost o 32 proc. do 1,3 mld zł. Bank BGŻ posiada sieć 265 placówek. Prowadzi 489 tys. rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych. Klienci banku mogą bez opłat podejmować gotówkę z blisko 1500 bankomatów w całej Polsce.

Aleksandra Myczkowska
Rzecznik Prasowy Banku BGŻ