Rosną ceny drobiu w Belgii

Ceny świeżego mięsa drobiu w Belgii rosną szybko dzięki zwiększającemu się popytowi.


W sprzedaży detalicznej konsumenci mogą je kupić za 2,85 euro/kg. W czasie największego nasilenia ptasiej grypy cena ta wynosiła 2,45 euro. Mimo obecnego wzrostu cena mięsa nie osiągnęła jeszcze poziomu z początku bieżącego roku (2,99 euro). Konsumenci przezwyciężyli swoje obawy przed ptasią grypą i popyt na mięso stale rośnie. W związku z tym ceny będą się dalej zwiększać, tym bardziej, że produkcja uległa zahamowaniu i podaż nie nadąża za popytem.(Agra Europe 2006, nr 2210, s. M/2)W.M. N