Rosną ceny cebuli

Rosną ceny mrożonej cebuli w standardzie IQF (mrożenie za pomocą ciekłego azotu) oferowanej w UE – informują specjaliści z BGŻ. Wynika to m.in. z ograniczonej dostępności tego produktu na rynku spotowym (natychmiastowy zakup bez konieczności podpisywania długoterminowych umów kontraktacyjnych). Kurczą się także dostawy z Polski, która jest największym producentem mrożonej cebuli na unijnym rynku.

Począwszy od ostatnich zbiorów cebuli, ceny mrożonej cebuli IQF wyprodukowanej w naszym kraju rosną w odpowiedzi na wyższy koszt surowca, będący konsekwencją zarówno uwarunkowań popytowych, jak i podażowych.

Foodnews podaje, że ceny cebuli oferowanej na tzw. rynku warzyw świeżych były wyższe niż ceny oferowane przez zakłady przetwórcze (konkurencja o surowiec). Co więcej, wyższy popyt importowy na polską cebulę zgłaszają m.in. Rosja i Ukraina, gdzie w ub. r. spodziewano się niższych zbiorów tego warzywa. Od kilku/kilkunastu tygodni podaż surowca w kraju ograniczają również niesprzyjające warunki pogodowe. Dodatkowo niektórzy producenci cebuli sami wstrzymują się ze sprzedażą towaru, licząc na dalsze wzrosty cen.

Ze względu na rosnące ceny surowca i zmniejszające się marże, niektórzy producenci mrożonej cebuli IQF w naszym kraju próbują renegocjować lub nawet anulować kontrakty, inni zaś wstrzymują się z zawieraniem długookresowych umów.

Generalnie zapotrzebowanie na mrożoną cebulę w UE, wykorzystywaną m.in. przy produkcji dań gotowych, przekąsek etc. jest duże. Spowolnienie gospodarcze nie wpłynęło bowiem negatywnie na spożycie tego typu produktów. Niemniej, wysokie ceny mrożonej cebuli z Polski sprawiły, że jej tradycyjni zagraniczni nabywcy zaczęli intensywnie poszukiwać konkurencyjnych ofert. Jak podaje Foodnews, transport tańszej chińskiej cebuli do Europy trwa jednak relatywnie długo (według niektórych źródeł, ceny mrożonej cebuli z Polski i Chin kształtują się na takim samym poziomie), natomiast część eksporterów mrożonej cebuli z Turcji wstrzymuje jej dostawy na rynku spotowym.

Oczekuje się, że w krótkim okresie, tj. do miesięcy letnich, sytuacja na europejskim rynku mrożonej cebuli będzie pozostawać napięta. Mogłoby ją rozładować pojawienie się dodatkowych dostaw przykładowo z Chin lub Turcji.