Rosja znosi zbożowe embargo

Rząd rosyjski poinformował, iż zakaz eksportu zbóż nie będzie przedłużony po 1 lipca 2011 roku. V. Putin uzasadnił powyższą decyzję chęcią wpłynięcia na sytuację na rynku światowym, gdzie ceny zbóż, w szczególności pszenicy paszowej, osiągają rekordowe poziomy m.in. na skutek wprowadzenia embarga przez Rosję. Ponadto, wraz z informacją o zniesieniu zakazu, rząd rosyjski podał do publicznej wiadomości, iż podnosi dotychczasowe prognozy tegorocznych zbiorów z poziomu 75-83 mln t do 85-90 mln ton, w porównaniu z ok. 60 mln t w kończącym się sezonie 2010/2011.

Nowe szacunki oparte są m.in. na informacji o wzroście powierzchni zasiewów zbóż pod nowe zbiory o 10% w skali roku. Jednocześnie, rząd oszacował zapasy krajowe zbóż na koniec sezonu (30 czerwca 2011 r.) na ponad 6 mln ton. Dane te wskazują, iż potencjał eksportowy Rosji w nadchodzącym sezonie 2011/2012 mógłby osiągnąć poziom 10-15 mln t zbóż, podczas gdy w bieżącym sezonie w wyniku wprowadzenia zakazu eksportu jego wolumen spadł do 4,1 mln t (za Międzynarodowa Rada Zbożowa, V 2011 r.). Analizując powyższe dane warto przypomnieć, iż w dwóch sezonach poprzedzających bieżący rok gospodarczy 2010/2011, zbiory zbóż w Rosji oscylowały w granicach 95-105 mln t, a wolumen eksportu osiągał poziom 22-23 mln t, przy zapasach krajowych w wysokości 16-17 mln t, z czego ok. 10 mln t stanowiły zapasy interwencyjne kontrolowane przez rząd. Dziś również większość z ok. 6 mln znajduje się pod kontrolą państwowej spółki odpowiadającej za skup, magazynowanie oraz zarządzanie zapasami interwencyjnymi. Ponadto, z informacji serwisu BlackSeaGrain wynika, iż duże wyrównane partie zbóż, które w ostatnich tygodniach były transportowane do magazynów w okolicach portów Basenu Morza Czarnego, należą do nielicznych podmiotów zajmujących się handlem zbożami. Pozostała część zapasów jest rozproszona po gospodarstwach lub stanowi zapasy zakładów przetwórczych prowadzących ciągłą produkcję. Oznacza to, iż zniesienie zakazu od 1 lipca umożliwi eksport ubiegłorocznych zbóż, po bardzo wysokich obecnie cenach na rynku światowym, przede wszystkim wspomnianych podmiotom mogącym zaoferować duże wyrównane partie ziarna oraz samemu rządowi rosyjskiemu. Dziś wszelkie szacunki zbiorów zarówno w Rosji, jak i w Europie mają bardzo wstępny charakter. W ubiegłym roku o tej samej porze nic nie wskazywało na załamanie się produkcji w Rosji, czy na Ukrainie. Spodziewamy się, iż w przypadku gdy zbiory w Rosji w lipcu-wrześniu br. okażą się znacznie niższe niż obecnie szacowane, rząd rosyjski może podjąć decyzję o wprowadzeniu ograniczeń w eksporcie. W poniedziałek rano giełda MATIF w Paryżu na informacje płynące z Rosji zareagowała spadkami notowań cen zbóż. Oczekuje się, iż w okresie przedżniwnym zapowiedź wznowienia eksportu zbóż z Rosji będzie oddziaływać stabilizująco na rynek w warunkach niepokojów związanych z doniesieniami o przebiegu warunków pogodowych w Europie, USA i Kandzie.
Źródło: Analizy BGŻ AgroTydzień nr 192