Rosja – zbiory buraków cukrowych mniejsze, a produkcja cukru wyższa

Rosyjscy producenci cukru szacują, że zbiory buraków cukrowych w Rosji w 2014 roku będą mniejsze i wyniosą 37,6 mln ton wobec 39,3 mln t zebranych rok wcześniej.

Produkcja cukru ma jednak wzrosnąć z 4,4 do 4,6-4,8 mln ton. Rosyjskie ministerstwo rolnictwa oszacowało areał buraków cukrowych w 2014 roku na 918,6 tys. ha, więcej o 1,4% w skali roku.
Siódmy test jakości buraków cukrowych, jaki przeprowadzono na początku września w Rosji, wykazał wyraźnie niższą wagę korzeni – 485 gram wobec 551 g rok wcześniej, średnia zawartość cukru była zaś sporo wyższa, wynosząc 16,81% (w porównaniu do 15,14%).

FAPA/FAMMU