Rosja wzmocni swoją pozycję na rynku cukru?

W obliczu prognozowanego globalnego deficytu cukru, Rosja w bieżącym sezonie zwiększa areał plantacji buraków cukrowych, a co za tym idzie, prognozowane zbiory tego surowca i produkcję cukru.

Według amerykańskiego ministerstwa rolnictwa (USDA), areał buraków cukrowych w tym roku w Rosji był o 12,6% większy niż rok wcześniej. Według prognoz wyniesie on 1020 tys. ha. Z tego też powodu zbiory tego surowca wzrosną jeszcze bardziej dynamicznie – aż o 16,4% do 39 mln ton.

Dzięki takiej sytuacji rosyjska produkcja cukru zwiększy się o 8% w porównaniu do ubiegłego roku – z 4,35 do 4,7 mln ton. Jak podkreśla USDA, zużycie cukru w bieżącym sezonie 2015/16 ma wynieść 5,8 mln ton (o 1,8% więcej rok do roku), a import cukru surowego i białego łącznie szacowany jest na 1,15 mln ton (+4,5% r/r).

W sytuacji gdy światowa produkcja cukru spada, Rosja wzmocni swoją pozycję na tym rynku.

Renata Struzik, źródło: FAMMU/FAPA