Rosja wprowadziła zakaz eksportu zbóż

W ostatni czwartek rząd Rosji zdecydował się na zastosowanie czasowego zakazu eksportu zbóż. Restrykcje w eksporcie zostaną zastosowane już od połowy sierpnia br. Na te doniesienia światowegiełdy zareagowały dalszymi zwyżkami.

Do tej pory przeważały opinie, że wszelkie ograniczenia lub wstrzymanie wywozu byłoby niekorzystne dla Rosji, gdyż utracone rynki zbytu nie będą łatwe do odzyskania. Wydaje się
jednak, że obecnie sytuacja staje się coraz bardziej poważna. Rozbieżności w oszacowaniach obecnych strat są bardzo duże. Prawdopodobnie to właśnie niepewność co do rzeczywistej wysokości zbiorów nasila niepokoje na rynku rosyjskim.
Źródło: FAMMU/FAPA