Rosja chce być samowystarczalna w zakresie podaży wieprzowiny

Według prognoz rosyjskiego ministerstwa rolnictwa, do 2017 r. Rosja będzie samowystarczalna w zakresie podaży wieprzowiny w 85%, przy rocznym wolumenie wytwarzania ok. 4,1 mln ton.

Do 2021 r. kraj planuje osiągnąć całkowitą samowystarczalność (przy produkcji 4,5 mln ton rocznie) i zaprzestać importu.
W 2013 r. rosyjska produkcja wieprzowiny we wszystkich gospodarstwach wyniosła 3,6 mln ton i była o 10,3% wyższa niż rok wcześniej.
Produkcja przemysłowa zanotowała rekordowy wzrost – o jedną czwartą w skali roku.
Źródło: FAMMU/FAPA