Rolniku ubezpiecz się!

30 Euro za brak ubezpieczenia OC i aż 100 Euro w przypadku braku ubezpieczenia budynków w gospodarstwie. Takie kary mogą zapłacić rolnicy, jeśli nie dopełnią ustawowego obowiązku ubezpieczeniowego.

W Polsce jest około 1,8 mln gospodarstw. Niestety 20% z nich nie ubezpiecza się w ogóle, mimo, że taki obowiązek nakłada na nich ustawa. Przyczyną tej niekorzystnej sytuacji są przede wszystkim niskie dochody, ale także brak świadomości ubezpieczeniowej. Rolnicy nie zawsze zdają sobie sprawę z tego, że ubezpieczenie jest dla nich korzystne i zapewnia realne bezpieczeństwo w przypadku wystąpienia szkody lub zdarzeń losowych w gospodarstwie. Często liczą również na to, że nic się nie stanie i w ten sposób zaoszczędzą pieniądze, które musieliby ponieść na składkę.
– Polisa ubezpieczenia OC zapewnia ochronę praw osób poszkodowanych przez rolnika w związku z posiadaniem przez niego gospodarstwa. Z kolei dzięki ubezpieczeniu budynków rolniczych, pokryte zostają szkody wyrządzone w gospodarstwie na skutek ognia i innych zdarzeń losowych np. huraganu, powodzi i wielu innych – mówi Katarzyna Kasztelan – Przybylska, Dyrektor Biura Organizacji i Wsparcia Sprzedaży Concordia Polska TUW.
Niestety w pierwszym półroczu tego roku zawarto około 1,6 milionów umów. Pozostali rolnicy, w przypadku ewentualnych strat (np. spalonej w wyniku pożaru stodoły) muszą liczyć tylko na siebie.

Inwestycje dzięki Unii
Jednocześnie dzięki pieniądzom napływającym do Polski z Unii Europejskiej w rolnictwie nastąpił prawdziwy boom inwestycyjny. W 2006 roku oddano o 70% więcej budynków niż rok wcześniej i nic nie wskazuje na to, że ta ten szybki wzrost wkrótce się zatrzyma. Zwłaszcza, że w kolejnych latach pieniędzy będzie jeszcze więcej. Ci rolnicy, którzy korzystając z koniunktury i nowych możliwości finansowania niezbędnych inwestycji, ubezpieczają swoje budynki, nie zawsze robią to jednak w odpowiednim terminie, nieświadomie narażając się na kary finansowe.
– Umowę OC należy zawrzeć z wybranym zakładem ubezpieczeń najpóźniej w dniu objęcia gospodarstwa, natomiast każdy budynek należący do gospodarstwa powinien zostać ubezpieczony z dniem pokrycia go dachem – tłumaczy Katarzyna Kasztelan – Przybylska, Dyrektor Biura Organizacji i Wsparcia Sprzedaży Concordia Polska TUW – Warto pamiętać, że w myśl ustawy do zawarcia ubezpieczenia zobowiązany jest nie tylko właściciel prawny gospodarstwa, ale także dzierżawca lub jego użytkownik.O kontrolę nie trudno. Sprawują ją m.in. wójt, prezydent miasta, starosta powiatowy, a także Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

opr. MS
Wrp.pl
źródło: Kamil Kubicz
Agencja Public Relations InPlus