Rolniku pamiętaj – zwrot podatku akcyzowego – wnioski sierpień 2017

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT i w terminie  od 1 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. powinien złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r. ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2017 r.

– Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2017 r. wynosi: 86,00 zł pomnożone przez ilość ha użytków rolnych. Pieniądze wypłacane będą w terminie – 2 – 31 października 2017 r. gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku – informuje resort rolnictwa.

Źródło: MRiRW