Rolniku pamiętaj – Sprawdź kody na fakturze za paliwo rolnicze

Rolnicy mogą składać w urzędach miast i gmin wnioski o zwrot akcyzy za zakupione paliwo rolnicze do 28 lutego 2019 r.

W tym roku uległy zmianie stawki zwrotu akcyzy za zakupione paliwo rolnicze oraz warunki jego otrzymania. W myśl przepisów obowiązujących od początku bieżącego roku, zwrot podatku akcyzowego przysługuje do oleju napędowego oznaczonego kodem CN 2710 19 43 do 2710 19 48 oraz CN 3826 00. Tak więc faktury z 2019 r. na olej napędowy oznaczony innymi kodami są nieuwzględniane przy składaniu wniosku w urzędach gmininformuje Krajowa Rada Izb Rolniczych.

Ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz.U z 2018 r. poz. 2244) ograniczono możliwość ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego za zakup oleju napędowego oznaczonego niektórymi kodami CN.

W wyniku tej zmiany rolnikom nie należy się zwrot za zakup paliwa w 2019 r. z następującymi oznaczeniami:

 • CN 2710 19 41,
 • CN 2710 19 42,
 • CN 2710 19 49,
 • CN 2710 20 11,
 • CN 2710 20 12,
 • CN 2710 20 13,
 • CN 2710 20 14,
 • CN 2710 20 15,
 • CN 2710 20 16,
 • CN 2710 20 17,
 • CN 2710 20 18,
 • CN 2710 20 19

Źródło: KRIR