fbpx
Strona głównaPozostałeRolnik pyta, prawnik odpowiada

Rolnik pyta, prawnik odpowiada

W związku z tym, iż mieli Państwo problemy z windykacją należności oraz kwestionowaniem żądań od firm zajmujących się sprzedażą środków ochrony roślin i nawozów, poniżej zamieszczam sposoby stosowania potrąceń w postępowaniach nakazowych i upominawczych.

Problem dotyczył głównie firm windykacyjnych, które odkupiły wierzytelności lub działają na mocy pełnomocnictw.

Zasadą generalną jest, iż firmy te działają często na pograniczu prawa, udostępnienie Państwa danych osobowych takim firmom jest niezgodne z art. 51 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, Nr 101 poz. 926), sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Ponadto często zdarza się tak, iż po wyegzekwowaniu przez tą firmę należności, otrzymujecie Państwo nakaz zapłaty, i dochodzi jeszcze konieczność uiszczenia kosztów sądowych i zastępstwa procesowego, z uwagi na spełnienie świadczenia po otrzymaniu nakazu zapłaty.

Dlatego generalną zasadą powinno być odmówienie zapłaty firmom windykacyjnym, a jeżeli dopuszczają się osoby w nich pracujące czynności niezgodnych z prawem, należy to niezwłocznie zgłosić na policji.

Ponadto firmy windykacyjne zgodnie z art. 87 § 2 kodeksu postępowania cywilnego nie mogą być pełnomocnikami osób prawnych. Stąd żądanie skierowane do Państwa, jest dochodzone przez osobę nieupoważnioną.

W przypadku nieterminowego dostarczenie zamówionego towaru, a szczególnie po cenie wyższej niż w zamówieniu mają Państwo możliwość zastosowania potrącenia, z uwagi na poniesioną szkodę, lub wymagalną wierzytelność w oparciu o art. 498 § 1 kodeksu cywilnego.Częstym problemem jest późniejsza dostawa nawozów (saletry), po wyższej cenie. Mają Państwo w tym wypadku prawo pomniejszenia należności z faktury do ceny z zamówienia, i zastosować potrącenie. To samo dotyczy dostarczenia towaru niższej jakości.W związku z powyższym w zależności od otrzymanego nakazu zapłaty:

1. nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym – w tym przypadku w terminie dwóch tygodni od jego otrzymania należy wnieść sprzeciw, dopuszczalne jest także wniesienie powództwa wzajemnego. Postępowanie upominawcze uregulowane jest w kodeksie postępowania cywilnego w art. 497 (1) do 505. Ważne jest aby wskazać wszystkie zarzuty w piśmie, pod rygorem ich utraty – art. 503 kpc. Jeżeli pozew został wniesiony na urzędowym formularzu, sprzeciw również musi być złożony w takim trybie.

2. nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym. Uregulowany art. 484 – 497 kpc. Istotne tu jest zastrzeżenie, iż powództwo wzajemne jest niedopuszczalne – art. 493 § 4 kpc. Jednakże w wyniku wcześniej dokonanego potrącenia w zarzutach od nakazu zapłaty zgłasza się zarzut nieistnienia roszczenia. Należy również wskazać podstawy dokonanego potrącenia i dowody na powyższe twierdzenie – art. 493 § 3 kpc. Nakaz zapłaty wydany w tym trybie daje możliwość dokonania zabezpieczenia, bez nadawania klauzuli wykonalności.

Rolnik nie jest traktowany jak przedsiębiorca, dlatego proces toczy się przed Sądem Rejonowym w wydziale cywilnym, nie zaś w Sądzie Gospodarczym. Wynika to w wykładni historycznej. Proces taki jest mniej rygorystyczny. Z uwagi na wprowadzoną zmianę kodeksu postępowania cywilnego ustawą z lipca 2004 roku, Sąd tylko w razie uzasadnionej potrzeby może udzielić stronie postępowania występującej bez pełnomocnika pouczeń, co do czynności procesowych. Obecnie strona musi działać w ten, sposób aby przytoczyć wszelkie okoliczności i dowody na poparcie sowich twierdzeń. Sąd z urzędu nie przeprowadza postępowania dowodowego. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości oczekuję na Państwa telefony.

Drugi problem dotyczył urządzeń energetycznych umiejscowionych na terenach rolniczych. Na ten temat proszę oczekiwać artykułu w następnym wydaniu lub proszę o telefony w tej sprawie w czasie dyżuru.


Prawnik Agnieszka Baudet

ZOSTAW KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Proszę podać swoje imię tutaj
Proszę wpisać swój komentarz!

Polityka Prywatności

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
[s4u_pp_featured_products per_row="2"]
INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.