ROLNIK-FARMER ROKU – XXVI edycja

ROLNIK-FARMER ROKU - XXVI edycja

Stowarzyszenie ,,Polski Klub Rolnik Farmer Roku’’ rozpoczęło już przygotowania do XXVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu ROLNIK-FARMER ROKU.

Jego celem jest promowanie nowoczesnego rolnictwa i tych producentów rolnych, którzy dzięki pomysłowości, inicjatywie i wykorzystywaniu narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej modernizują i rozwijają swoje gospodarstwa, a także kreowanie pozytywnego wizerunku polskiej wsi i rolnictwa.

Rolników do Konkursu zgłaszają do 10 czerwca 2019 roku Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Izby Rolnicze, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Członkowie Stowarzyszenia Polski Klub ROLNIK FARMER ROKU.

Kategorie konkursowe: gospodarstwa rodzinne, gospodarstwa ogrodnicze, gospodarstwa sadownicze, gospodarstwa o alternatywnych źródłach dochodu (usługi, przetwórstwo, handel itp.) oraz przedsiębiorstwa rolnicze.

Podstawowym kryterium oceny kandydatów w poszczególnych kategoriach jest efektywność gospodarowania mierzona wydajnością i uzyskiwanymi plonami.

Zwycięzcy konkursu otrzymują tytuł „ROLNIK-FARMER ROKU” i prawo używania tytułu i logo Konkursu w swoich materiałach promocyjno-reklamowych, statuetkę „Złotego Jabłka”, pamiątkowe grawertony, nagrody rzeczowe i prawo członkostwa w Stowarzyszeniu „Polski Klub ROLNIK FARMER ROKU”.

Uroczyste rozstrzygnięcie XXVI edycji Konkursu nastąpi w lutym 2020 roku w Warszawie.

Źródło: Polski Klub Rolnik Farmer Rok