Rolnik – Farmer Roku 2017

Stowarzyszenie Polski Klub Rolnik Farmer Roku organizuje XXIV już edycjie konkursu. Konkurs od lat objęty jest patronatem: Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy.

Podobnie jak w latach ubiegłych Stowarzyszenie zwróciło się o pomoc w zorganizowaniu Konkursu do Oddziałów Terenowych Agencji Nieruchomości Rolnych, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ośrodków Doradztwa Rolniczego oraz Izb Rolniczych, które zgłaszają kandydatów do tytułu „Rolnik Farmer Roku” w oparciu o ankietę konkursową w terminie do 18 czerwca 2017 roku .Rolników mogą także zgłaszać członkowie stowarzyszenia.

Informacje o Konkursie, ankieta zgłoszeniowa oraz Wydawnictwo Okolicznościowe i zdjęcia z Gali Finałowej znajdują się na stronie www.farmer-roku.pl. Zgodnie z regulaminem konkursu można zgłaszać ponownie rolników, którzy brali udział w minionych edycjach, jednakże nie uzyskali najwyższego tytułu. Uroczyste rozstrzygnięcie XXIV edycji konkursu nastąpi w lutym 2018 roku.