fbpx
Strona głównaPrawo i finanseRolnik będzie musiał składać oświadczenie

Rolnik będzie musiał składać oświadczenie

Do konsultacji społecznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

Jak podkreśla resort rolnictwa zaproponowana nowelizacja jest konsekwencją zmiany wprowadzonej ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu usprawnienia procesu wydatkowania środków finansowych w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz w ramach działań objętych zintegrowanym systemem zarządzania i kontroli (Dz. U. poz. 1824), do art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

Regulacja wprowadza obowiązek składania oświadczenia przez rolnika o posiadaniu tytułu prawnego do działki rolnej – będącej własnością Skarbu Państwa, państwowej osoby prawnej, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowej osoby prawnej do której ubiega się o przyznanie płatności. Wprowadzona do ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego zmiana ma na celu przeciwdziałanie zjawisku ubiegania się o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów użytkowanych bezumownie.

Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 15 marca 2020 r. Dzięki temu przepisy projektowanego rozporządzenia będą obowiązywały od pierwszego dnia okresu składania wniosków o przyznanie płatności za 2020 r.

Źródło: MRiRW

Opracował: Krzesimir Drozd

Najpopularniejsze artykuły
NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
[s4u_pp_featured_products per_row="2"]
INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.
[newsletter_signup_form id=4]