Rolnik będzie mógł dorobić

Dziś tj. 16 listopada w Senacie RP zaplanowano dyskusję nad ustawą o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Poselski projekt nowelizacji zakłada, że rolnicy nie będą musieli rezygnować z ubezpieczenia w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w momencie objęcia ich innym ubezpieczeniem społecznym.

Rolnik lub domownik objęty ubezpieczeniem rolniczym będzie mógł zarobić z działalności pozarolniczej, np. z tytułu wykonywania umowy agencyjnej, zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, kwotę do wysokości minimalnego wynagrodzenia. Ponadto nowelizacja pozwala prezesowi KRUS na lokowanie wolnych środków funduszu administracyjnego. Ustawa przewiduje też, że nawiązanie stosunku pracy wobec niektórych kategorii pracowników KRUS nastąpi na podstawie aktu powołania (nie tylko kierowników, lecz także zastępców kierowników, dyrektorów i ich zastępców).

Źródło: Senat RP