Rolnik będzie mógł dorobić! Sejm uchwalił ustawę o KRUS

W trakcie 28 posiedzenia Sejmu RP (19–21 października) został uchwalony projekt  nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Teraz trafi on do Senatu.

Nowa ustawa zawiera zapisy, dzięki którym rolnicy nie będą musieli rezygnować z ubezpieczenia w KRUS w momencie objęcia ich innym ubezpieczeniem społecznym.

W nowelizacji ustawy proponowane jest również zwiększenie kwoty, jaką rolnik lub domownik objęty ubezpieczeniem rolniczym będzie mógł zarobić. Według projektu, kwota ma wzrosnąć do wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Ponadto nowelizacja umożliwia prezesowi KRUS lokowanie wolnych środków funduszu administracyjnego (czyli funduszu przeznaczonego na finansowanie kosztów obsługi ubezpieczenia oraz kosztów obsługi zadań w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego). Jak podaje PAP, wcześniej Sejm odrzucił poprawkę PSL, która dotyczyła utrzymania do końca 2020 roku wieku emerytalnego rolników na obecnym poziomie tj. 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn. Jej odrzucenie rekomendowały połączone komisje Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Polityki Społecznej, uzasadniając to tym, że zakres regulacji wybiega poza procedowany projekt.

Dodatkowo prezes KRUS będzie mógł powoływać i odwoływać kierowników komórek organizacyjnych, oddziałów regionalnych, placówek terenowych KRUS i ich zastępców oraz zatrudniać innych na  podstawie umowy o pracę.

Teraz projekt trafi do Senatu. Jeśli i Senat RP go uchwali, nowa ustawa wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia.

Źródło: Sejm RP