Rolniczy sprzeciw

Przedstawiamy komunikat z posiedzenia Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI Solidarność”, które odbyło się w dniu 28 września 2011 roku w Biłgoraju.”

Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI Solidarność” wyraziło swój zdecydowany sprzeciw wobec spekulacyjnych działań Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, skutkujących zaniżaniem kursu euro przed dniem 30 września 2011 roku, to jest dniem, z którego kurs euro stanowi podstawę naliczania dopłat bezpośrednich na rok 2012.
Prezydium domaga się zaprzestania świadomych działań spekulacyjnych, które spowodują obniżenie wysokości dopłat bezpośrednich dla polskich rolników.
W trakcie posiedzenia podjęło również uchwałę w sprawie zwrotu podatku akcyzowego za paliwo rolnicze, w której domaga się od Rządu Rzeczypospolitej Polskiej – zwiększenia stawki zwrotu podatku akcyzowego za paliwo rolnicze z obecnie obowiązującej stawki 0,85 PLN do maksymalnie dopuszczalnej wysokości nie mniejszej niż 1,20 PLN.
Stawka na paliwo jest utrzymana już 3 lata na niezmienionym poziomie, gdzie w krajach UE rolnicy mają 100% zwrotu akcyzy.
Dotychczasowe działania Rządu doprowadzą do kolejnego obniżenia dochodów rolników w związku z tym Prezydium NSZZ RI “Solidarność” zapowiedziało podjęcie akcji protestacyjnej.
W trakcie obrad Prezydium po raz kolejny poruszono także kwestię ochrony rolników przed upadającymi oraz nierzetelnymi firmami i podmiotami skupowymi, podjęto uchwałę w tej sprawie.
Prezydium proponuje regulację, na zasadach zbliżonych do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, które umożliwią rolnikom odzyskanie przynajmniej w części należnych środków finansowych za odstawione płody rolne, w przypadku niewypłacalności lub upadłości podmiotu skupowego.
Prezydium NSZZ RI “Solidarność” ponownie domaga się zmiany zapisów art. 33 ustawy o emeryturach kapitałowych, która z dniem 8 stycznia 2009 roku wprowadziła zmiany do ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniach społecznych rolników, aby rolnicy ubezpieczeni w KRUS mogli otrzymać wcześniejszą emeryturę z KRUS, podobnie jak mają taką możliwość pracownicy ubezpieczeni w ZUS.
Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI “Solidarność” omówiło również uruchomienie akcji Krajowej Spółki Cukrowej S.A. i porozumień branżowych.
Rada Krajowa NSZZ RI “Solidarność”

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności