Rolniczy protest w Warszawie

Rolniczy protest w Warszawie

Dziś tj. 26 lutego w Warszawie Komitet Obrony Polskiego Rolnictwa i Hodowców Zwierząt organizuje akcję protestacyjną, której celem jest wycofanie szkodliwych autonowelizacji autorstwa posłów Czabańskiego i Suskiego ustawy o ochronie zwierząt.

Organizatorzy pikiety domagają się także powołania Państwowej Inspekcji Kontroli Bezpieczeństwa Jakości Żywności, podniesienia poziomu dofinansowania z budżetu na polskie rolnictwo do 1,2% PKB, sprawnego działania Inspekcji Weterynaryjnej, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz oddłużenia polskiego rolnictwa i powstrzymania wszelkich egzekucji wobec gospodarstw rolnych.

11.00 – zbiórka pod pomnikiem Wincentego Witosa – Pl. Trzech Krzyży
11.30 – przejście spod pomnika ul. Wiejską do miejsca protestu przed Sejm

Źródło: KOPRIHZ