Rolniczy biznes przez internet

Ziemniaki w worku.

Dograne.pl  –  jest systemem internetowym stworzonym przez polskich informatyków łączącym dostawców i odbiorców produktów rolnych. Jego celem jest wsparcie i rozszerzenie tradycyjnych form współpracy na rynku produktów rolnych poprzez wykorzystanie potencjału współczesnych technologii.

Mechanizm automatycznego dopasowywania ofert, wykorzystujący współczesne możliwości systemów przetwarzania informacji, eliminuje konieczność przeglądania niewspółmiernych ilości ogłoszeń i oferuje dostęp do informacji precyzyjnie dopasowanych do potrzeb określonych przez użytkownika.

Jak ustaliliśmy podstawą działania systemu jest złożenie przez użytkownika oferty wyrażającej chęć znalezienia odbiorców lub dostawców konkretnych produktów. Formularze dostosowane do specyfiki każdego produktu pozwalają w prosty sposób określić jego istotne cechy bez konieczności zastanawiania się nad formułowaniem treści oferty.

Wszystkie złożone oferty są na bieżąco i automatycznie dopasowywane względem siebie. Oznacza to, że przez cały okres aktywności oferty system automatycznie uaktualnia listę dopasowanych do niej ofert w miarę pojawiania się i wygasania innych ofert w systemie, powiadamiając użytkowników o każdej nowej możliwości dogrania współpracy oraz oferując dostęp do zawsze aktualnej informacji o dopasowaniach. Ponieważ mechanizm dopasowywania bierze pod uwagę wszystkie oferty od samego momentu złożenia – również te, w których okres zapotrzebowania lub dostępności produktu wybiega w przyszłość – “Dograne” oferuje unikalną możliwość dowolnie wczesnego rozpoczęcia poszukiwań partnerów do przyszłej współpracy.

System automatycznie monitoruje i udostępnia informacje o zmieniającej się w procesie dograń dostępnej ilości produktu. Nie jest konieczna ręczna aktualizacja ilości lub odnawianie oferty przez użytkownika.

Po znalezieniu dopasowania system wspiera obie strony w uzgadnianiu warunków współpracy dostosowanymi do specyfiki każdego produktu formularzami. Warunki współpracy, włączając takie informacje jak cena, uzgadniane są indywidualnie między stronami dopasowanych ofert. Warunki te nie są widoczne dla innych użytkowników systemu, zapewniając komfort negocjacyjny.

Dograne jest niewielką polską firmą stworzoną i rozwijaną z myślą o poprawie usług dla krajowego rolnictwa.

Jesteśmy otwarci na każdą formę kontaktu. Z wnikliwością przyjmiemy każdą krytykę. Z uwagą rozpatrzymy każdą sugestię usprawnienia systemu. Z przyjemnością rozważymy każdą możliwość zaprezentowania pomysłów na wdrożenie i wykorzystanie systemu w danym regionie, grupie producentów czy kooperatywie – mówią twórcy Dograne

Źródło: Dograne