Rolniczki motorem innowacji w Polsce

Rolniczki motorem innowacji w Polsce

Pod hasłem “Rolniczki gwarancją innowacyjności w polskich gospodarstwach” Krajowa Rada Izb Rolniczych organizuje drugą edycję konkursu pn. „Rolniczki motorem innowacji w Polsce”.

Celem konkursu jest promocja ważnej roli, jaką kobiety odgrywają na obszarach wiejskich oraz identyfikacja innowacyjnych działań podejmowanych przez rolniczki. Konkurs odbywa się co dwa lata, a finalistki na poziomie krajowym są oddelegowane na konkurs organizowany przez Komisje Kobiet Copa w Brukseli. Konkurs finansowany jest na poziomie krajowym ze środków Krajowej Rady Izb Rolniczych, a na poziomie wojewódzkim przez Wojewódzkie Izby Rolnicze.

– Do zadań Wojewódzkich Izb Rolniczych należy wybór laureatki wojewódzkiej i przesłanie wniosku laureatki konkursu z danego województwa do KRIR jako kandydatki do konkursu ogólnopolskiego. Sposób wyboru Laureatki na poziomie ogólnokrajowym określa regulamin opracowany przez Biuro Krajowej Rady Izb Rolniczych – informują organizatorzy.

Zgłoszenia kandydatek do etapu wojewódzkiego przyjmują izby rolnicze w terminie od 1 lutego do 30 kwietnia 2019 roku.

Źródło: KRIR