Rolnicze ubezpieczenia z dopłatami z budżetu państwa

0
1089

Zakłady Ubezpieczeniowe rozpoczęły sprzedaż ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich z dopłatami z budżetu państwa.

– Zgodnie z regulacjami unijnymi wprowadzonymi w 2010 roku pełna pomoc z budżetu państwa uruchamiana jest na podstawie programów w razie wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych przysługuje tylko tym rolnikom, którzy ubezpieczyli co najmniej połowę upraw lub zwierząt gospodarskich informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W tym roku na dopłaty do ubezpieczeń rolniczych rząd przeznaczył 630 mln złotych.

Chcielibyśmy aby ubezpieczonych zostało przynajmniej 5 mln hektarów użytków rolnych i ponad 20 mln szt. zwierząt gospodarskichmówi Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski.

W tym roku Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zawarł umowy z pięcioma zakładami ubezpieczeń:

  • Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie,
  • Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” z siedzibą w Warszawie,
  • Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Poznaniu,
  • Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie,
  • InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie.

Źródło: MRiRW