Rolnicze ubezpieczenia w 2020 roku

0
1156

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowało projekt rozporządzenia w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2020 roku.

W projekcie rozporządzenia określa się maksymalne sumy ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, mając na uwadze zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony ubezpieczeniowej upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz możliwości budżetu państwa.

Maksymalne sumy ubezpieczenia zostały wyliczone na podstawie danych przekazanych przez Główny Urząd Statystyczny za rok 2018 i pierwsze półrocze 2019 r. oraz danych przekazanych przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy.

Sumy ubezpieczenia w poszczególnych grupach lub gatunkach upraw rolnych stanowią iloczyn maksymalnych cen rynkowych w danej grupie lub gatunkach upraw oraz maksymalnego osiąganego w Polsce plonu w danej uprawie lub grupie upraw albo przeciętnej wartości rynkowej zwierzęcia.

W 2020 r. maksymalne sumy ubezpieczenia:

1) Do 1 ha upraw rolnych:

 • 13 200 zł – dla zbóż,
 • 8470 zł – dla kukurydzy,
 • 10 200 zł – dla rzepaku i rzepiku,
 • 61 650 zł – dla chmielu,
 • 31 580 zł – dla tytoniu,
 • 171 650 zł – dla warzyw gruntowych,
 • 132 200 zł – dla drzew i krzewów owocowych,
 • 62 050 zł – dla truskawek,
 • 46 180 zł – dla ziemniaków,
 • 9 040 zł – dla buraków cukrowych,
 • 14 000 zł – dla roślin strączkowych;

2) Do 1 sztuki zwierzęcia:

 • 9800 zł – dla bydła,
 • 12 300 zł – dla koni,
 • 700 zł – dla owiec,
 • 700 zł – dla kóz,
 • 1560 zł – dla świń,
 • 53 zł – dla kur, perlic i przepiórek,
 • 65 zł – dla kaczek,
 • 250 zł – dla gęsi,
 • 129 zł – dla indyków,
 • 1330 zł – dla strusi.

Źródło: MRiRW