Rolnicze spółdzielnie produkcyjne jako gospodarstwa wielorodzinne?

Izby rolnicze wnioskują do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uznanie rolniczych spółdzielni produkcyjnych za gospodarstwa wielorodzinne.

Rolnicze spółdzielnie, jak zaznacza samorząd rolniczy, zostały założone przez rolników posiadających gospodarstwa rodzinne. Przez lata na ich podstawie utworzono gospodarstwa towarowe z parkiem maszynowym i magazynami, których mogą używać członkowie tychże spółdzielni.

Obecnie  brak jest jakichkolwiek preferencji dla spółdzielni produkcyjnych w obowiązującym prawie, a zachęca się rolników indywidualnych do tworzenia grup producenckich. Stworzone kilkadziesiąt lat wcześniej spółdzielnie rolnicze nie są ujmowane podmiotowo w zakresie nowo tworzonego prawa – zauważa zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Źródło: KRIR