Rolnicze protesty – Stanowisko NSZZ RI „Solidarność”

Rolnicze protesty - Stanowisko NSZZ RI „Solidarność”

NSZZ RI „Solidarność” na bieżąco monituje sytuację w polskim rolnictwie, dostrzegając szereg problemów zagrażających obecnie prowadzeniu działalności rolniczej i żywotności polskich gospodarstw rodzinnych. NSZZ RI „Solidarność” formułuje również postulaty przekazując je polskiemu rządowi oraz ministrowi rolnictwa. Podczas ostatniego spotkania Prezydium Związku z Premierem Mateuszem Morawieckim, NSZZ RI „Solidarność” przedstawił szereg postulatów i propozycji systemowych, a także doraźnych rozwiązań dotyczących sytuacji w rolnictwie, w tym gotowe projekty ustaw oraz przygotowane przez Związek strategie.

Związek prowadzi dialog z rządem w celu realizacji przez rządzących naszych postulatów. Na najbliższym posiedzeniu Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność”, które odbędzie się w dniu 5 lutego br., odniesiemy się szczegółowo do wszystkich działań. Oczekujemy na obecność ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego i kontynuację dialogu, aby wypracować potrzebne rozwiązania.

Uważamy, iż brak dialogu pomiędzy organizacjami rolniczymi prowadzi do osłabienia pozycji rolników, a atakowanie innych organizacji prowadzi do rozbijania środowiska rolniczego.

W celu budowania konstruktywnego dialogu i wypracowywania rozwiązań dla rolnictwa niezbędne jest ustawowe powołanie Rady Rolniczego Dialogu Społecznego z udziałem rządu, rolników, przetwórców i handlu. Rada Rolniczego Dialogu Społecznego pod auspicjami Premiera jest w stanie stanowić rzeczywistą platformę dialogu w rolnictwie wszystkich zainteresowanych stron oraz może zapobiec eskalacji konfliktów społecznych.

Źródło: NSZZ RI ,,Solidarność’’