fbpx
Strona głównaWiadomościZ krajuRolnicze pogotowie strajkowe podtrzymane

Rolnicze pogotowie strajkowe podtrzymane

W dniu 12 stycznia poinformowaliśmy, że w wyniku rozmów przedstawicieli związków zawodowych rolników: NSZZ RI “Solidarność”, OPZZRiOR, ZZR “Ojczyzna”, ZZR “Samoobrona” i ZZ “Korona” z premierem Mateuszem Morawieckim i wiecepremierem, ministrem rolnictwa Henrykiem Kowalczykiem, zawieszone zostało pogotowie strajkowe ogłoszone przez te organizacje.

Informację tę otrzymaliśmy w dniu 11 stycznia wieczorem podczas rozmowy z przewodniczącym „Solidarności” RI Tomaszem Obszańskim. Przewodniczący Obszański ocenił rozmowy ze stroną rządową jako satysfakcjonujące, ponieważ premier i minister obiecali spełnić postulaty rolników.

Jednak 12 stycznia przedstawiciele rolników otrzymali od ministra Kowalczyka na piśmie „odniesienie” do postulatów i sytuacja wróciła do punktu wyjścia.

Czego oczekiwali związkowcy od Rządu RP?

W sprawie niekontrolowanego wwozu zbóż do Polski:

1. wprowadzenia kaucji (cła) na zboże wjeżdżające do Polski

2. utworzenia korytarzy drogowych dla zbóż do portu lub granic krajów trzecich, a w przypadku takich możliwości stworzenie systemu konwojów tranzytowych (monitoring pojazdów GPS do miejsca docelowego).

3. rozszerzenia kompetencji IJHARS umożliwiające kontrolowanie punktów skupu zbóż i innych podmiotów skupujących płody rolne.

4. natychmiastowego uruchomienie skupu interwencyjnego przez KGS zbóż, kukurydzy i rzepaku po średniej, rocznej cenie GUS

Ochrony gospodarstw rodzinnych poprzez:

1. zawieszenie na najbliższy okres wdrażania tzw. Zielonego Ładu ze wszystkimi jego konsekwencjami celem wyrównania szans i konkurencyjności polskiego rolnictwa.

2. wprowadzenie klauzuli ochronnej przez KE na podstawie rozporządzenia UE 870/2022.

3. wprowadzenie programu oddłużeniowego dla rolników, którzy nie z ich winy popadli w zadłużenie gdyż obecne programy są niewystarczające.

4. wprowadzenie Funduszu Gwarancyjnego dla oszukanych rolników.

Utrzymanie opłacalności produkcji rolniczej poprzez:

1. wprowadzenie paliwa rolniczego na wzór krajów UE

2. obniżenie cen nawozów azotowych około 2500 zł

3. wprowadzenie wakacji kredytowych obniżenie oprocentowania kredytów rolniczych oraz wprowadzenie kredytów niskooprocentowanych maksymalnie 2% (na przykładzie kredytów mieszkaniowych) na bezpośrednią produkcję rolną.

4. zmniejszenie poziomu cen energii dla gospodarstw rolnych oraz (małych średnich) zakładów przetwórczych.

Minister rolnictwa Henryk Kowalczyk w odpowiedzi na te postulaty napisał, że zboże z Ukrainy jest już ewidencjonowane i kontrolowane, w związku z czym do Polski z Ukrainy napływa jedynie zboże: nasienne kontrolowane przez PIORIN, paszowe – przez Inspekcję Weterynaryjną oraz konsumpcyjne – przez IJHARS. Niekontrolowany napływ tzw. zboża technicznego został „zastopowany” w porozumieniu z rządem Ukrainy i obecnie nie ma już takiej kategorii jak zboże techniczne.

Mimo wszystko kontrole jakości napływającego zboża, w tym zawartości pozostałości pestycydów zostaną wzmocnione – w tym celu zostały zakupione specjalistyczne urządzenia – chromatografy.

Minister poinformował też, że wystosował do Komisji Europejskiej pismo w sprawie zakończenia derogacji na transport zboża z Ukrainy na terytorium Unii Europejskiej – taki wniosek zostanie przedstawiony na najbliższej Radzie Ministrów ds. Rolnictwa UE, która odbędzie się 30 stycznia br. O poparcie tego wniosku minister zwrócił się do ministrów rolnictwa Słowacji, Węgier, Rumunii i Bułgarii.

Ze stroną ukraińską prowadzone są rozmowy o wprowadzeniu deklaracji przewozowej dla zbóż z określeniem końcowego odbiorcy transportu, zostanie też przeanalizowana propozycja utworzenia terminala zbożowego w Świnoujściu w celu udrożnienia eksportu.

Odnosząc się do postulatu utrzymania opłacalności produkcji rolniczej minister Kowalczyk napisał, że analizowane są możliwości zastosowania specjalnego znakowania paliwa przeznaczonego do produkcji rolnej, a obecnie zostanie zwiększony zwrot części akcyzy do 1,20 zł/litr. Ponadto Rząd wystąpi z wnioskiem do Komisji Europejskiej o zgodę na zwiększoną dotację do paliwa rolniczego (ponad akcyzę) w kwocie do 2,50 zł. / 1 litr jako rekompensatę za wzrost cen.

Są również prowadzone prace nad systemem wsparcia, który wpłynąłby na obniżenie kosztów produkcji nawozów – w tej sprawie są prowadzone rozmowy z przedstawicielami zakładów azotowych.

W sprawie wakacji kredytowych dla rolników niezbędna jest zgoda Komisji Europejskiej na traktowanie gospodarstw rolnych tak jak gospodarstw domowych – wówczas byłyby możliwe mechanizmy dotyczące tych drugich. O taką zgodę do Komisji Europejskiej minister rolnictwa wystąpił wraz z premierem.

W dalszej części listu są zawarte ogólniki, jak „w zakresie opłacalności produkcji rolnej istotne jest także dalsze, aktywne poszukiwanie rynków zbytu poza Unią Europejską poprzez działania dyplomatyczne i obecność na międzynarodowych targach i wystawach, szczególnie w krajach dalekiego Wschodu”, oraz „kolejne działania dotyczą rozszerzenia możliwości oddziaływania na rynkach przez Krajową Grupę Spożywczą m.in. możliwości handlu nawozami, zbożem i odbudowę lokalnego przetwórstwa, jak chociażby w przypadku zakładu produkcji granulatu chmielowego”.

Jedynie w sprawie Funduszu Gwarancji Rolnych minister odpowiedział zgodnie z postulatami: „Co do Funduszu Gwarancji Rolnych odpowiedni projekt ustawy został już przygotowany i w najbliższym czasie powinien trafić do konsultacji społecznych. Realnym terminem wejścia w życia tej ustawy jest przełom kwietnia i maja br.”

Odpowiedź otrzymana od ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyna nie usatysfakcjonowała związkowców, w związku z czym ogłosili podtrzymanie pogotowia strajkowego: „W związku z otrzymanym pismem w imieniu pogotowia strajkowego rolników, uprzejmie informujemy, że podtrzymujemy ogłoszone pogotowie strajkowe. W dalszym ciągu będziemy prowadzić trójstronny dialog z Premierem i MRiRW w celu osiągnięcia szerszych zmian i regulacji w dziedzinie gospodarki rolnej naszego kraju oraz będziemy monitorować terminy i postępy realizacji poszczególnych postulatów” – czytamy na w komunikacie NSZZ RI „Solidarność”

ZOSTAW KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Proszę podać swoje imię tutaj
Proszę wpisać swój komentarz!

Polityka Prywatności

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Wydawnictwo PLANTPRESS poleca

INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.