Rolnicze doradztwo na nowych zasadach

Prezydent RP Andrzej Duda 26 lipca podpisał ustawę z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego.

Ustawa ma na celu przekazanie podległości i nadzoru nad wojewódzkimi ośrodkami doradztwa rolniczego ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi.

W poprzednim stanie prawnym wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego były wojewódzkimi osobami prawnymi. Jednostki doradztwa rolniczego podlegały i były nadzorowane przez samorząd województwa. Ustawa czyni z nich państwowe osoby prawne. W związku z tym dyrektorzy wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego będą powoływani przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi.

Przekształcenie jednostek doradztwa rolniczego w państwowe jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną nie spowoduje uszczerbku w ich majątku.

Zgodnie z ustawą w skład Rad Społecznych Doradztwa Rolniczego działających przy ośrodkach wojewódzkich wejdzie członek mianowany przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi.

Ustawa nie wpływa na bieg kadencji dyrektorów wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego, a ich stosunki pracy ulegają odpowiedniemu przekształceniu.

Źródło: Kancelaria Prezydenta RP

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności