Rolnicza susza na terenie sześciu województw w dziewięciu uprawach

Z ostatniego raportu Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach wynika, że w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia bieżącego roku suszę rolniczą odnotowano na terenie sześciu województw: lubuskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, zachodniopomorskiego, kujawsko–pomorskiego i dolnośląskiego.

Susza w tym okresie notowana jest w dziewięciu monitorowanych uprawach, wśród: kukurydzy na kiszonkę, kukurydzy na ziarno, krzewów owocowych, ziemniaka, roślin strączkowych, warzyw gruntowych, chmielu, buraka cukrowego oraz tytoniu.

– Obecnie deficyt wody dla roślin znacznie zmalał a tym samym spowodował, że obszar z suszą rolniczą zmniejszył się, zwłaszcza w uprawach: kukurydzy na kiszonkę i ziarno, roślin strączkowych oraz krzewów owocowych. W tym okresie raportowania w stosunku do poprzedniego okresu nastąpiło znaczne zmniejszenie liczby gmin z suszą we wszystkich monitorowanych uprawach. Zmniejszenie to wynosiło od 29 gmin w przypadku buraka cukrowego po 404 gminy w uprawach kukurydzy na kiszonkę. Suszą rolniczą objęte jest nadal 6 województw kraju oraz 9 monitorowanych grup i gatunków upraw – podsumowuje prof. dr hab. Wiesław Aleksander Oleszek, dyrektor IUNG – PIB w Puławach.

Źródło: IUNG–PIB

Opracował: Krzesimir Drozd