Rolnicza susza na terenie dziewięciu województw

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach w okresie od 11 kwietnia do 10 czerwca 2019 roku, stwierdził wystąpienie suszy rolniczej na obszarze 9 województw (zachodniopomorskiego, pomorskiego, łódzkiego, podlaskiego, lubuskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego).

Susza notowana jest w uprawach: zbóż jarych, zbóż ozimych, truskawek i krzewów owocowych.

Od 11 kwietnia do 10 czerwca 2019 r. największe zagrożenie suszą rolniczą występowało wśród upraw zbóż jarych. Suszę w tych uprawach odnotowano w 389 gminach Polski (15,7% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpił wzrost o 244 gminy z wystąpieniem suszy. Odnotowano ją w 9 województwach na powierzchni 4,33% gruntów ornych.

W tym okresie suszę rolniczą odnotowano również w uprawach zbóż ozimych. Wystąpiła w 209 gminach Polski (8,44% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpił wzrost o 148 gmin z wystąpieniem suszy. Odnotowano ją w 8 województwach na powierzchni 2,02% gruntów ornych.

Susza rolnicza wystąpiła także w uprawach truskawek. Odnotowano ją w tych uprawach w 105 gminach Polski (4,24% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiło zwiększenie liczby gmin z wystąpieniem suszy o 85. Odnotowano ją w 6 województwach na powierzchni 0,78% gruntów ornych.

W tym okresie suszę rolniczą odnotowano również w uprawach krzewów owocowych Wystąpiła w 48 gminach Polski (1,94% gmin kraju). Odnotowano ją w 4 województwach na powierzchni 0,39% gruntów ornych.

Pierwsza dekada czerwca na przeważającym obszarze kraju była bardzo sucha z opadami poniżej 5 mm, a miejscami w ogóle nie występującymi. Jedynie w północno-zachodniej części kraju notowano większe opady od 10 do 50 mm oraz we wschodnich terenach Polski od 10 do 30 mm.

– Stwierdzamy na dużym obszarze środkowej i północnej Polski wzrost niedoborów wody dla roślin uprawnych wynoszące od -100 do -159 mm. Na terenach objętych największym deficytem wody, powodującym obniżenie plonów przynajmniej o 20% w skali gminy w stosunku do plonów uzyskanych w średnich wieloletnich warunkach pogodowych wystąpiły straty tej wielkości w uprawach zbóż jarych i ozimych oraz truskawek. W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiło zwiększenie zagrożenia suszą o uprawy krzewów owocowych. Stwierdzamy również, że nastąpił wzrost liczby województw objętych suszą, w poprzednim raporcie notowano ich 8 a w obecnym liczba ta wzrosła do 9. Natomiast na południu kraju zasoby wodne są w dalszym ciągu bardzo duże, powodujące wystąpienie nadmiaru wody dla roślin uprawnych – informuje prof. dr hab. Wiesław Aleksander Oleszek, dyrektor IUNG – PIB w Puławach.

Źródło: IUNG