Rolnicza renta a praca dodatkowa

Od 1 stycznia 2013 r. osoby uprawnione do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy mogą podejmować, w czasie pobierania tej renty, działalność podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia społecznego (np. zatrudnienie lub inną pracę zarobkową) i nie utracą prawa do tej renty.

Osiąganie przez rencistę przychodów z tytułu wykonywania takiej działalności może natomiast spowodować zmniejszenie (zawieszenie) renty okresowej (części uzupełniającej tej renty), jak informuje KRUS. Jeżeli osiągane przez rencistę przychody przekroczą 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (od 1.12.2012 r. do 28.02.2013 r. – 2.457,20 zł), a nie przekroczą kwoty stanowiącej 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (od 1.12.2012 r. do 28.02.2013 r. – 4.563,30 zł), wówczas część uzupełniająca renty zostanie zmniejszona o kwotę przekroczenia ww. przychodu, ale nie więcej niż o maksymalną kwotę zmniejszenia tj. nie więcej niż o 528 zł.

W razie osiągania przychodu przekraczającego kwotę 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia zawieszeniu ulegnie część uzupełniająca okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy.
Natomiast przychody nie przekraczające kwoty 2.457,20 zł nie powodują zmniejszenia (zawieszenia) części uzupełniającej okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy. Świadczenie to jest w takim przypadku nadal wypłacane w dotychczasowej wysokości.
 
Osoby, którym KRUS, przed dniem 1 stycznia 2013 r., wstrzymał wypłatę okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy z uwagi na podjęcie działalności podlegającej ubezpieczeniu społecznemu, powinny zwrócić się do właściwego oddziału regionalnego lub placówki terenowej KRUS z wnioskiem o podjęcie wypłaty świadczenia rentowego. Do wniosku powinny dołączyć zaświadczenie o wysokości osiąganych przychodów.

Ponadto od 1 stycznia 2013 r. renciści lub emeryci w pełnym wieku emerytalnym, którzy prowadzą działalność rolniczą z małżonkiem podlegającym ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z mocy ustawy, mają prawo do wypłaty pełnej części uzupełniającej emerytury lub renty rolniczej.
W przypadku takich osób wypłata części uzupełniającej świadczenia emerytalno-rentowego w pełnej wysokości podejmowana jest z urzędu przez właściwy oddział regionalny lub placówkę terenową KRUS.

Oprac. EG
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności