Rolnicy złożyli wnioski o dopłaty

W piątek, 15 maja, minął podstawowy termin składania wniosków o dopłaty obszarowe. Do 14 maja Agencja przyjęła blisko 1,244 wniosków, co stanowiło 88% spodziewanej liczny wszyskich wniosków. Spora część wniosków z pewnością dojdzie pocztą. Ci, którzy nie zdążyli złożyć swoich dokumentów w terminie, mogą to zrobić do 9 czerwca. Muszą się jednak liczyć z tym, że ich płatności zostaną zmniejszone o 1% za każdy roboczy dzień opóźnienia.

ARiMR przypomina również, że w przypadku gdy zachodzi konieczność dokonania zmiany w złożonych już wnioskach o płatności bezpośrednie, związane np. ze zmianą prowadzonej produkcji rolnej lub dodaniem nowych działek rolnych, można je składać bez żadnych sankcji finansowych do 1 czerwca br. Jakiekolwiek zmiany dokonane po tym terminie, ale także nie później niż do 9 czerwca, będą skutkowały pomniejszeniem, przypadających na dodane powierzchnie, należnych płatności bezpośrednich o 1% za każdy roboczy dzień opóźnienia.

Tegoroczna kampania przyjmowania wniosków przebiegała bardzo sprawnie. Sporym ułatwieniem dla wypełniających wnioski rolników było to, że do wypełnienia otrzymali tzw. wnioski spersonalizowane, w których wiele rubryk było już wypełnionych na podstawie danych będących już w posiadaniu ARiMR. Niestety już wiadomo, że mimo apeli Agencji o staranne wypełnianie wniosków, wiele z nich podobnie jak w latach ubiegłych, zawiera błędy. Zwłaszcza pojawiają się one w załącznikach graficznych, gdzie najczęściej brak jest podpisu rolnika oraz nie ma wyrysowanych i oznaczonych działek rolnych. Jak się okazuje wielu rolników nie zapoznało się dokładnie z instrukcjami wypełnienia wniosków mimo, że je otrzymali wraz z wnioskami, a także nie skorzystali z pomocy Ośrodków Doradztwa Rolniczego. Popełnione błędy będzie trzeba poprawić. Wydłuży to czas czas weryfiklacji dokumentów, której dokonują pracownicy ARiMR.

W ubiegłym roku Agencja przyjęła 1,4 mln wniosków o przyznanie dopłat obszarowych od rolników.