Rolnicy złożyli ponad 14 tysięcy wniosków

Do godziny 15.00 w sobotę rolnicy ubiegający się o wsparcie Modernizacji gospodarstw rolnych” złożyli w Oddziałach Regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ponad 14 000 wniosków. Sobota była ostatnim dniem przyjmowania wniosków w 8 województwach: lubuskim, zachodniopomorskim, wielkopolskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, opolskim, kujawsko-pomorskim i dolnośląskim.”

Wszystkie oddziały regionalne ARiMR pracowały dziś do godziny 16.15. Mazowiecki i Podlaski OR, gdzie jeszcze oczekuje na złożenie wniosków kilkudziesięciu rolników, będą przyjmowały wnioski do momentu obsłużenia ostatniego rolnika. W pozostałych województwach nie ma kolejek i rolnicy obsługiwani byli na bieżąco.

W podlaskim OR w Białymstoku oraz w mazowieckim OR w Warszawie w sobotę zostały przekroczone limity koperty finansowej. W związku z tym poniedziałek będzie ostatnim dniem składania wniosków w tych województwach.

Jeden wnioskodawca ubiega się średnio o dofinansowanie w wysokości blisko 140 tys. zł. W pozostałych województwach wnioski będą przyjmowane jeszcze przez jeden dzień po dniu, w których koperta finansowa przewidziana dla tego regionu zostanie wyczerpana w 120%. Środki dostępne na ten rok to blisko 1,4 mld zł (360 mln euro).
Koperty finansowe na poszczególne województwa są zróżnicowane.

Kwoty dofinansowania inwestycji w gospodarstwach rolnych, o które wnioskują rolnicy są znacznie wyższe niż w poprzednich latach w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego. Wtedy średnie dofinansowanie inwestycji wypłacone przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wyniosło 110 tys. zł. Obecnie rolnicy wnioskują o pomoc wyższą średnio o 30 – 40 tys. zł. W związku z tym w ramach koperty finansowej na rok 2007 ARiMR będzie mogła dofinansować w skali całego kraju ok. 10 tys. wniosków. Wszystkie wnioski, które nie uzyskają pomocy finansowej w ramach środków z tego roku, będą w pierwszej kolejności rozpatrzone w roku przyszłym, a Ci rolnicy, którzy złożą wniosek w ramach tego naboru nie będą musieli składać go ponownie.

źródło:ARiMR
opr. MS