Rolnicy złożyli 1 354 441 wniosków o dopłaty bezpośrednie

Do 15 maja br. producenci rolni złożyli 1 354 441 wniosków o dopłaty bezpośrednie. Oznacza to, że wnioski w terminie złożyło 91,08 proc. rolników, którzy ubiegali się o przyznanie płatności w 2005 r. W związku z faktem, że część wniosków została przesłana pocztą, liczba ta nie jest ostateczna.

W ostatnim dniu składania wniosków bez sankcji, do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wpłynęło 190 523 wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich.

Od 16 maja do 9 czerwca br. rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie dopłat, jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia płatność będzie zmniejszana o 1 proc. Sankcja ta nie będzie stosowana, jeżeli Komisja Europejska wyda zgodę na przedłużenie terminu składania wniosków. Pismo w tej sprawie skierował do Komisji Europejskiej Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jednak do dnia dzisiejszego Komisja nie zajęła stanowiska.

Lp.

Województwo

Liczba wniosków złożonych w 2005 r.

Liczba wniosków złożonych do 15 maja 2006 r.

Liczba wniosków z kompletnym załącznikiem graficznym

Liczba wniosków złożonych w porównaniu do 2005 r. (w %)

1

Dolnośląskie

63 383

56 866

38 719

89,7

2

Kujawsko-pomorskie

70 282

66 882

60 092

95,2

3

Lubelskie

186 600

168 873

148 067

90,5

4

Lubuskie

21 630

20 005

16 332

92,5

5

Łódzkie

134 838

124 993

89 705

92,7

6

Małopolskie

143 194

119 342

101 398

83,3

7

Mazowieckie

223 764

200 009

145 728

89,4

8

Opolskie

30 691

28 332

24 260

92,3

9

Podkarpackie

131 727

123 518

91 061

93,8

10

Podlaskie

84 772

80 240

57 075

94,7

11

Pomorskie

40 769

38 066

30 128

93,4

12

Śląskie

56 888

49 163

36 206

86,4

13

Świętokrzyskie

97 626

91 417

81 764

93,6

14

Warmińsko-mazurskie

44 306

40 821

24 039

92,1

15

Wielkopolskie

126 203

118 052

94 097

93,5

16

Zachodniopomorskie

30 471

27 862

20 321

91,4

ARiMR przypomina, że producenci rolni, którzy złożyli wnioski o dopłaty bez załączników graficznych, powinni je wypełnić po otrzymaniu, a następnie niezwłocznie złożyć w biurze powiatowym ARiMR lub przesłać pocztą. Dostarczenie załączników będzie oznaczało uzupełnienie wniosku i nie spowoduje nałożenia sankcji lub odmowy przyznania płatności bezpośrednich do gruntów rolnych.

Płatności bezpośrednie do gruntów rolnych będą wypłacane od 1 grudnia 2006 r. do 30 czerwca 2007 r. Jednolita płatność obszarowa w 2006 r. nie może przekroczyć 35 proc. poziomu dopłat unijnych. Płatności te mogą podwyższyć płatności uzupełniające, przy czym ich maksymalny poziom nie może przekroczyć 65 proc. poziomu dopłat unijnych. Oznacza to, że poziom płatności w 2006 r. wzrośnie o 5 proc. w porównaniu do 2005 r.

Stawki płatności jednolitych zostaną określone po opublikowaniu przez Komisję Europejską kursu wymiany walut na dzień 1 października 2006 r. Stawki płatności uzupełniających dla poszczególnych upraw określi rozporządzenie Rady Ministrów.

Wysokość płatności bezpośrednich w danym roku kalendarzowym ustala się jako iloczyn deklarowanej przez producenta rolnego i pozytywnie zweryfikowanej powierzchni gruntów rolnych oraz stawek płatności na 1 ha gruntu rolnego. Powierzchnia referencyjna dla jednolitej płatności obszarowej na 2006 r. wynosi 14 337 000 ha.


Źródło: Iwona Musiał
Rzecznik Prasowy
Opr. MS