Rolnicy zasiądą w Radzie Nadzorczej “PZZ” Stoisław

19 listopada w siedzibie Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie odbyło się spotkanie poświęcone sprawie wyłonienia przedstawiciela rolników do udziału w pracach rady nadzorczej skomercjalizowanego Przedsiębiorstwa Zbożowo- Młynarskiego PZZ” w Stoisławiu S.A. N”

– PZZ w Stoisławiu to ważna firma w skali naszego województwa, dlatego wyłonienie przedstawiciela rolników do RN jest wyjątkowo ważne – powiedział Edward Sadłowski, prezes ZIR.

W spotkaniu Uczestniczył Wicewojewoda Zachodniopomorski Andrzej Chmielewski oraz przedstawiciele Przedsiębiorstwa, Ministerstwa Skarbu Państwa, Urzędu Marszałkowskiego, organizacji rolniczych.

Prezes ZIR zadeklarował opracowanie przez ZIR propozycji regulaminu wyborów przedstawiciela rolników do Rady Nadzorczej.

Stoisław to firma, w której 100% udziałów ma Skarb Państwa. Firma jest po procesie komercjalizacji, ale nie jest przewidziana jej prywatyzacja. Nie jest to już typowa firma państwowa”- Skarb Państwa ma na Spółkę ograniczony wpływ, spełnia tylko funkcje nadzorcze. Rada Nadzorcza składa się z 5 osób: 3 przedstawicieli Skarbu Państwa, 1 przedstawiciela pracowników, 1 przedstawiciela rolników. Kadencja I RN kończy się w grudniu br., aby wybrać przedstawiciela rolników konieczna jest zmiana statutu w części dotyczącej szczegółowego trybu wyboru. W tej chwili jest to praktycznie niemożliwe – nie uda się prawdopodobnie zebrać 50% +1 rolników dostawców (jest ich zbyt wielu).

Źródło: ZIR
Foto/Wrp.pl: na zdjęciu Edward Sadłowski, prezes ZIR