fbpx

Rolnicy zarobią na słomie… dzięki Skandynawom?

Skandynawska firma TergoPower chce wybudować w Polsce 5 nowoczesnych elektrowni opalanych słomą. Inwestor z sektora energetyki odnawialnej zapewnia, że będzie to świetne źródło dochodu dla rolników i energii dla miast, w których mają one powstać. Jednak pierwsza z inwestycji została wstrzymana przez negatywną decyzję Urzędu Miasta Lublin. Z jakiego powodu?

Zielone paliwo, na którym mogą zarobić tysiące polskich rolników

Elektrownie, które miałyby być wybudowane w Polsce, pozyskiwałyby surowiec od gospodarstw rolnych w promieniu do ok. 100 km od bioelektrowni, umożliwiając efektywne wykorzystanie słomy. Jak zapewniają przedstawiciele firmy, zapewniłoby to stabilne źródło dochodu dla rolników na co najmniej 20 lat. Dodatkowo, przy budowie i obsłudze instalacji zatrudnionych by było kilkaset osób. Spółka spodziewa się, że w budowę jednej elektrowni byłoby zaangażowanych ok. 300 osób. W samej elektrowni znalazłoby zatrudnienie ok. 35 pełnoetatowych pracowników. Kolejnych 200 osób zaangażowanych byłoby w logistykę. Firma zakłada dla przykładowej inwestycji zakup słomy od co najmniej 2 tys. gospodarstw rolnych.

Łączny koszt pięciu inwestycji dla Polski to ok. 850 mln euro. Bioelektrownie miałyby powstać na terenach rolniczych, gdzie pozyskanie słomy nie byłoby dla nich zbyt trudne: w województwie wielkopolskim, lubelskim i kujawsko-pomorskim. Pierwsza inwestycja miałaby być przeprowadzona w Lublinie.

Z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego nowa instalacja miałaby zapewnić dostawy energii elektrycznej w regionach, które zużywają jej więcej niż generują. Przykładem jest Lublin, który potrzebuje stabilnych, lokalnych źródeł energii, żeby uniknąć przeciążenia linii i wyłączania prądu. Elektrownia opalana słomą pomogłaby miastu w zakresie zobowiązań unijnych dotyczących ochrony środowiska naturalnego, redukując emisję CO2 o 200 tys. ton rocznie. Z kolei popiół powstały w wyniku spalania słomy może być wykorzystywany jako nawóz.

Potencjał Polski

Każdego roku w Polsce nie wykorzystuje się ok. 10 mln ton słomy. Według danych GUS w 2015 r. powierzchnia upraw w Polsce wynosiła 10,8 mln ha, z czego 69,9% (7,5 mln ha) zajmował areał zbóż. 14,8% ogółu pracowników w Polsce zatrudnionych jest w sektorze rolniczym (dane za 2007 r.). Jednak w województwach ściany wschodniej zatrudnienie w rolnictwie jest znacznie większe, w województwie lubelskim dochodzi do 33,7% (dane za 2007 r.).

Na początku kwietnia 2017 r. Europejski Urząd Statystyczny poinformował, że w 2015 r. w 19 regionach Unii Europejskiej odnotowano PKB w przeliczeniu na mieszkańca na poziomie poniżej 50%. Wśród tych regionów znalazło się województwo lubelskie (47 proc.). Dlatego pierwszą z pięciu planowanych elektrowni z opcją technologiczną zmiany w elektrociepłownie, z których każda to wartość inwestycji na poziomie 170 mln euro, jest elektrownia na słomę w Lublinie.

Długoterminowe partnerstwo wsparciem dla rozwoju polskiego przemysłu

Spółka TergoPower od kilku lat stara się o pozwolenie na przeprowadzenie inwestycji w Lublinie, prowadząc konsultacje społeczne, czy kompletując niezbędną dokumentację. I tak, spółka otrzymała już pozytywne opinie SANEPID-u i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Lublinie ws. budowy nowej bioelektrowni. Miałaby ona znajdować się na obrzeżach miasta, przy zjeździe z jego obwodnicy, co ułatwiałoby logistykę transportu słomy od lokalnych gospodarstw rolnych.

Jednak w październiku ubiegłego roku Urząd Miasta wydał negatywną decyzję środowiskową. TergoPower skierowało sprawę do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO), które powieliło werdykt, a następnie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA), który z kolei cofnął ją z powrotem do SKO z powodu formalnych błędów proceduralnych. W praktyce cofnięcie postępowania do SKO oznacza wstrzymanie inwestycji i uniemożliwienie TergoPower uczestnictwa w przeprowadzanych aukcjach.

Niezależnie od sytuacji w Lublinie TergoPower pozostaje w pełni zaangażowany we współpracę z polskimi partnerami zarówno w zakresie budowy, jak i eksploatacji pięciu najnowocześniejszych inwestycji w ekologiczne elektrownie opalane słomą w różnych lokalizacjach w kraju. Spółka jest gotowa do stworzenia wraz z polskimi kontrahentami, szczególnie dostawcami paliwa – właścicielami gospodarstw rolnych, długoterminowego partnerstwa, aby wspierać rozwój sektora energetycznego w Polsce.

Sprawie tej przyjrzymy się bliżej już wkrótce, więcej na ten temat przeczytają Państwo już w numerze 06/2017 Wiadomości Rolnicze Polska.

źródło: TergoPower

McHale - baner - kwiecień 2024
Syngenta baner Treso
Baner webinarium konopie
POZ 2024 - baner

Najpopularniejsze artykuły
NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
[s4u_pp_featured_products per_row="2"]
INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.