Rolnicy z zachodniopomorskiego protestują

“W imieniu rolników województwa zachodniopomorskiego składam STANOWCZY PROTEST wobec sposobu uruchomienia działania Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013″” – czytamy w proteście jaki Zachodniopomorska Izba Rolnicza skierowała do ministra rolnictwa W. Mojzesowicza i prezesa ARiMR Leszka Droździela.”

Izba rolnicza w Szczecinie (ZIR) wystąpiła w imieniu producentów rolnych z tego regionu. Ich zdaniem wdrażanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 od samego początku charakteryzuje się opieszałością, przewlekłymi procedurami, opóźnieniami i zaniedbaniami. Szczegółowe informacje i ostatecznie zatwierdzone wymagania potencjalni beneficjenci poznają niemal w ostatniej chwili.

– “Cieszymy się, że środki o jakie mogą ubiegać się rolnicy są większe niż w poprzednim okresie programowania, jednakże zmuszanie ich do tworzenia społecznych kolejek urąga standardom cywilizowanego państwa europejskiego! Dodatkową zafundowaną rolnikom atrakcją” jest fakt, że termin zakończenia przyjmowania wniosków będzie niespodzianką…Zdaję sobie sprawę, że wobec zmian politycznych nie zdążą już Panowie naprawić swoich błędów, jednakże niech ten list będzie wyrazem naszej niezgody- niezgody samorządu rolniczego- na taką jakość pracy dla rolnictwa i obszarów wiejskich”” – pisze w proteście, w imieniu rolników prezesez ZIR – Edward Sadłowski.

Sposób wdrożenia programuModernizacja Gospodarstw Rolnych”” nie podoba się również Krajowej Radzie Izb Rolniczych. Jej zdaniem nie odpowiedni jest już sam termin naboru wniosków, który jest zbyt wczesny. Zdaniem KRIR rolnicy nie zdąrzyli się zapoznać z rozporządzeniem ministra dotyczącym sposobu naboru wniosków. Wynikiem tego były rosnące kolejki przed biurami terenowymi ARiMR i nieuzasadniony wzrost cen za opracowanie wniosków. KRIR proponował zmianę terminu a także zarządzenie losowania wniosków, tak jak to miało miejsce w tym roku na wiosnę, podczas dodatkowego naboru wniosków na podobne działanie z PROW 2004-06.

Dziś rozpoczęła się kampania przyjmowania wniosków na działanieModernizacja gospodarstw rolnych””. Potrwa ona prawdopodobnie do jutra. Rolnicy mogą uzyskać dofinansowanie na iwestycje w wysokości 300 tys. złotych. Pula środków przeznaczonych na ten rok wynosi 360 mln euro. Agencja szacuje, że z pieniędzy tych skorzysta ok. 20 tys. gospodarstw.

M. Simiński
Wrp.pl