Rolnicy wolą kupować niż dzierżawić

Jak wynika z raportu PBS GDA Polska Wieś i Rolnictwo 2009″, wykonanego na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, rolnicy są zainteresowani przede wszystkim zakupem a nie dzierżawą państwowej ziemi – informuje biuro prasowe Agencji Nieruchomości Rolnych.”

Za najważniejsze formy władania ziemią rolnicy uznali własność (58%) oraz własność i dzierżawę równorzędnie (28%). Spośród badanych aż 85% nigdy nie zakupiło i nie wydzierżawiło gruntów od ANR. Respondenci dzielą się mniej więcej po równo na tych, którzy uważają, że tylko rolnicy tworzący lub powiększający gospodarstwo powinni mieć możliwość zakupu ziemi na raty i na tych, którzy taką możliwość dawaliby wszystkim nabywcom. Aż 37% badanych wykazała słabą wiedzę na temat przysługującemu Agencji prawu pierwokupu ziemi.

Warto dodać, że 70% badanych rolników pozytywnie oceniła współpracę z ANR. Gorzej respondenci ocenili z kolei wspólne działania ANR z ośrodkami doradztwa rolniczego i izbami rolniczymi :60% głosów neutralnych i pozytywnych.
Badanie, przeprowadzone na reprezentatywnej grupie 1120 osób (817 rolników i 303 nierolników”).