Rolnicy, właściciele lasów i ich spółdzielnie – prawdziwie zieloni pracodawcy

Podczas warsztatów Green Week ( 29 maja ) Copa i Cogeca podkreślały, jak ważną rolę odgrywają rolnicy i spółdzielnie w tworzeniu zielonych miejsc pracy.

Temat tegorocznego Zielonego Tygodnia w Brukseli brzmi „Zielone miejsca pracy dla bardziej ekologicznej przyszłości”. Odbywa się on w dniach 29 maja – 2 czerwca i skupia się na tym, w jaki sposób unijne polityki środowiskowe tworzą zielone miejsca pracy i przyczyniają się od gospodarczego, zrównoważonego i społecznie odpowiedzialnego wzrostu w UE.

W związku z tym Copa i Cogeca zorganizowały warsztaty pt. „Rolnicy, właściciele lasów i ich spółdzielnie -prawdziwie zieloni pracodawcy”, które zgromadziły rolników, przedstawicieli unijnych instytucji i przemysłu, a także naukowców i inne ważne strony zainteresowane, by umożliwić wymianę poglądów na temat różnych inicjatyw i praktyk, które przyczyniają się do powstania bardziej zielonej przyszłości.

Źródło: Copa – Cogeca