Rolnicy w trosce o środowisko

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin, aż 77% rolników deklaruje, że dbanie o środowisko jest dla nich bardzo ważne. Zdecydowana większość z nich, m.in. prawidłowo gospodaruje opakowaniami po środkach ochrony roślin.

Badanie realizowane we wrześniu 2014 r. dla Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin (PSOR) przez Millward Brown sprawdzało wiedzę rolników na temat ich prawnych obowiązków związanych z gospodarowaniem odpadami opakowaniowymi po środkach ochrony roślin. Jak pokazały wyniki – większość rolników, bo aż 70%, zwraca opakowania po środkach ochrony roślin do sklepów czy hurtowni,  a co za tym idzie, postępuje zgodnie z przepisami prawa, które zobowiązują użytkowników środków ochrony roślin do utylizacji takich opakowań.

Jednak to nie obowiązek prawny jest główną motywacją rolników dla zwracania opakowań. Na pytanie co nią jest, aż 44% ankietowanych odpowiedziało, że dbałość o środowisko; dostosowanie się do wymogów prawnych wskazało 16% badanych. Ważnymi czynnikami są także: brak problemu z utylizacją (19%) oraz utrzymywanie porządku w gospodarstwie (14%).

„Jak wynika z badania,  coraz więcej rolników prawidłowo gospodaruje opakowaniami po ŚOR, zwracając je do sprzedawcy” – komentuje Aleksandra Mrowiec z Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin. Stowarzyszenie w 2004 r. zorganizowało System Zbiórki Opakowań, w ramach którego rolnicy bez ponoszenia dodatkowych kosztów mogą zwrócić opakowania po wykorzystanych środkach ochrony roślin. System porządkuje działania kilkudziesięciu producentów i importerów środków ochrony roślin, tysięcy sklepów i milionów rolników. Punkty sprzedaży są zaopatrywane w worki do zbierania opakowań, a operator Systemu zapewnia odbiór opakowań na koszt producentów i importerów. „Tylko w ubiegłym roku zwrócono do sklepów ponad 1700 ton opakowań. W ciągu ostatnich 10 lat zebraliśmy ich w sumie ponad 11 tysięcy ton” – dodaje Mrowiec.

Rolnicy w badaniu wskazali, że głównym źródłem wiedzy o gospodarowaniu odpadami są dla nich, przede wszystkim, właśnie miejsca zakupu, ale i specjalne szkolenia. 8 na 10 rolników twierdzi, że w swojej okolicy mają dostępne miejsce, w którym mogą oddać opakowania po ŚOR, a większość z nich nie spotkała się z odmową przyjęcia opakowań przez sklepy czy dystrybutorów.

„Badania wykazały, że co dziesiąty rolnik nieodpowiednio postępuje z opakowaniami wyrzucając je np. ze śmieciami komunalnymi, a co drugi zwraca niewystarczającą uwagę na czystość opakowań przed ich oddaniem do punktu sprzedaży” – komentuje wyniki Aleksandra Mrowiec. – „W naszych działaniach od momentu uruchomienia systemu zwracaliśmy uwagę na czystość opakowań w kampanii pod hasłem „Płucz, płucz, płucz”. Będziemy kontynuowali szerzenie wiedzy w tym obszarze” – zapowiada.

Jak wynika z danych PSOR, w pierwszym roku funkcjonowania Systemu, poziom zbiórki osiągnął 25%. Obecnie w ramach Systemu zbieranych jest już około 60% opakowań. –  „Już dziś Polska może pochwalić się jednym z najbardziej efektywnych systemów zbiórki takich opakowań w Europie, ale wynik może być jeszcze lepszy” – podsumowuje Aleksandra Mrowiec z PSOR.

Renata Struzik za PSOR

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności