Rolnicy składają wnioski na zalesianie gruntów rolnych

Wnioski o przyznanie pomocy na zalesianie gruntów rolnych oraz gruntów innych niż rolne biura powiatowe ARiMR przyjmują w tym roku od 1 sierpnia do 30 września. Do 8 sierpnia, rolnicy złożyli w skali kraju 141 wniosków, planując zalesienie ponad 525 ha. N

<br<Najwięcej wniosków o przyznanie pomocy na zalesianie przyjęły w tych dniach biura powiatowe ARiMR w woj. łódzkim – 21 wniosków i w woj. mazowieckim – 20 wniosków. Natomiast największą powierzchnię gruntów rolnych planują zalesić rolnicy z woj. warmińsko-mazurskiego – 95,5 ha oraz z woj. pomorskiego – około 94 ha.

więcej na www.arimr.gov.pl

opr. MS/Wrp.pl