Rolnicy rolnikom

Z inicjatywy Pomorskiej Izby Rolniczej w sali konferencyjnej Pomorskiego Centrum Hurtowego Renk w Gdańsku odbyło się spotkanie z przedstawicielami administracji rządowej, instytucji działających na rzecz wsi oraz Lasów Państwowych.

Jego celem było omówienie skutków nawałnicy mającej miejsce w nocy z 11 na 12 sierpnia, przekazanie informacji o dotychczas zrealizowanej pomocy i dalszych zamiarach administracji rządowej, samorządowej oraz podmiotów działających w obszarze rolnictwa, a także przyjęcie założeń planu pomocy poszkodowanym rolnikom na najbliższe miesiące.

W imieniu poszkodowanych rolników, członków samorządu rolniczego województwa pomorskiego dziękujemy władzom wszystkich szczebli, instytucjom i ludziom dobrej woli za dotychczasową pomoc, okazane współczucie i szczodre dary, jednak równocześnie wskazujemy, że płynąca pomoc ma charakter doraźny i nie uwzględnia sytuacji, w jakiej znajda się niebawem producenci rolni, hodowcy i podmioty z sektora działów. Już w obecnej chwili brakuje zboża na zasiewy, brakuje pasz dla zwierząt i stan ten będzie się pogłębiał. Nawałnica zniszczyła gospodarstwa, obejścia, budynki gospodarcze i sprzęt rolniczy. Tu, za co raz jeszcze dziękujemy, skierowana została pomoc. Jednak lękiem napawa rolników nadchodzący okres. Ogromna cześć zapasów uległa zniszczeniu , a uzupełnienie ich pozostaje nie lada wyzwaniem. Zwierzęta żyją i będą żyły, lecz należy je karmić. wiosną będzie potrzeba obsiać pola. To problemy, z którymi będą mierzyć się mieszkańcy zniszczonych obszarów – mówi Zenon Bistram, prezes Pomorskiej Izby Rolniczej.

Źródło: PIR